#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dílo od Engelberta Kapse stojící v Bílém Potoku se dočkalo rekonstrukce

Dlouhé roky chátral a byl téměř zapomenut. Pomník obětem 1. světové války na návsi před kostelem sv. Vavřince vytvořil a věnoval obci sochař Engelbert Kaps v roce 1922 jako pietní místo k uctění památky 42 padlých a nezvěstných občanů obec Bílý Potok a osady Hamberk se dočkal kompletní opravy.pomník

V roce 2010 požádalo město Javorník o poskytnutí státní účelové dotace na opravu pomníku - válečného hrobu. Ministerstvo obrany žádost posoudilo a přiznalo městu Javorník pro rok 2011 dotaci ve výši 828 tisíc Kč. V říjnu 2010 proběhly volby do zastupitelstev obcí a v Javorníku došlo ke změně vedení města, které získanou dotaci vrátilo s tím, že jsou jiné priority, a proto pomník neopraví. Ve volbách 2014 došlo opět ke změně vedení města a do vedení města se vrátili přívrženci opravy pomníku. V roce 2016 byl tento pomník prohlášen Ministerstvem kultury za kulturní památku a zapsán do rejstříku Ústředního seznamu kult.památek ČR.

V lednu 2017 požádalo Město Javorník o dotaci Ministerstvo obrany České republiky v dotačním programu „Zachování a obnova historických hodnot - zabezpečení péče o válečné hroby v roce 2018“. Ministerstvo obrany žádost schválilo a přispělo částkou
787 000,00 Kč, celková výše kompletní opravy činí 984 000,00 Kč.
Město Javorník investovalo 197 000,00 Kč.


Cílem rekonstrukce je zachovat historické a kulturní dědictví obce a zachránit památku místního významu. Současně tímto chceme připomenout významné výročí v dějinách lidstva - 100 let od konce 1. světové války.

Restaurátorské práce na pomníku začaly 18. dubna 2018.pomník
Napřed proběhla obnova schodiště a poté restaurování památníku panem MgA. Jakubem Gajdou a jeho pracovním týmem. Bylo nutné očistit celý pomník i rozebrané schody od usazenin, poté byly umístěny zpět. Následovalo restaurování celého tělesa pomníku. Kolem památníku byl postaven betonový prstenec a na něm umístěny masivní kovové sloupky, které jsou spojeny kovanými řetězy podle návrhu Mgr.A. J. Křížka. Na pracích se podíleli také Ing. Valentin Tvarůžka, Jiří Sumec, který provedl betonáž a uložení dlažebních kostek. Zaměstnanci města Javorník vypomáhali průběžně při pomocných pracích.
 

Slavnostní odhalení pomníku proběhlo 26. září 2018 za přítomnosti představitelů města Javorník, občanů Bílého Potoka a Javornické dělostřelecké gardy. „Je krásné, když se konečně pomalu začínají opravovat památky našich předků . Jako malí jsme zde prožívali první lásky a trávili zde volný čas“ sdělila obyvatelka Bílého Potoka.
Věříme, že se místo stane opět středem obce.

pomník

pomník

pomník