Město Javorník
Město Javorník

Svatby

Obecné informace k uzavření sňatku

ÚŘEDNĚ STANOVENÉ MÍSTNOSTI PRO SŇATEČNÉ OBŘADY

Zámek Jánský Vrchměú
Tančírna
Obřadní síň MěÚ Javorník
Zrcadlový sál kulturního domu

Sňatečné obřady
těší nás, že zvažujete učinit tak důležitý životní krok, jako je vstup do manželství, v našem městě.


Obecné informace k uzavření sňatku

Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při něm uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Na území České republiky lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku.
Občanský sňatek lze uzavřít před starostou/primátorem, místostarostou/náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva obce za přítomnosti matrikářky, v jejímž správním obvodu se manželství uzavírá.

Církevní sňatek lze uzavřít před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Snoubenci před uzavřením manželství předkládají matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Snoubenci - občané ČR, předkládají:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • rodný list

Ostatní potřebné údaje o snoubenci čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

Snoubenci – cizinci, předkládají:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 • předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)

  seznam tlumočníků www.justice.cz
   
 • pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky je nutná přítomnost tlumočníka, jeho účast zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

V případě uzavření církevního sňatku snoubenci zároveň požádají o vydání Osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného sňatku před orgánem církve. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

měúSňatečné obřady v matričním obvodu  Javorník zajišťuje matrikářka:

-         Marcela Minksová, tel. č. 584458794,

          e-mail: matrika@mestojavornik.cz

Stanovení úředně určených místností a doby pro uzavírání manželství na území Města Javorník v roce 2022

Obřadní síň MěÚ Javorník, Zrcadlový sál Kulturního domu Javorník
Úředně stanovené dny  pro uzavírání manželství na území Města Javorník v roce 2022

-  pátek, v níže uvedených termínech:

07.01.2022, 14.01.2022                                 01.07.2022, 08.07.2022

04.02.2022, 11.02.2022                                 06.08.2022, 13.08.2022

04.03.2022, 11.03.2022                                 03.09.2022, 10.09.2022

01.04.2022, 08.04.2022                                 07.10.2022, 14.10.2022

06.05.2022, 13.05.2022                                 04.11.2022, 11.11.2022

03.06.2022, 10.06.2022                                 02.12.2022   09.12.2022

Při uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou dobu než je úředně stanovená se vybírá správní poplatek 1000 Kč.

V úředně stanovený den a v úředně stanovené místnosti je uzavření manželství zdarma.

 


OBŘADNÍ SÍŇ Městského úřadu Javorník

Kapacita obřadní síně: cca 60 osob (z toho k sezení 32 míst)

Za pronájem se neplatí.

měú měú

 


ZRCADLOVÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU (MěKS Javorník)

KAPACITA:                      40 MÍST       
Nájemné za pronájem:    2000 Kč

měks měks
měks měks

 


Seznam oddávajících matričního úřadu:

-         Mgr. Irena Karešová  – starostka města

-         Jiří Jira  – místostarosta města

-         Mgr. Irena Karešová  – pověřená členka zastupitelstva

Seznam oddávajících nematričních úřadů včetně úředně stanoveného dne a úředně stanovené místnosti pro oddávání pro volební období 2018 - 2022:

 


Obecní úřad Bílá Voda

-         Ing. Miroslav Kocián  - starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

 Obecní úřad Uhelná

-         Bc. Zdeněk Hořava  - starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

Obecní úřad Bernartice

-         Mgr. Aleš Chromík  - starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

 Obecní úřad Vlčice

-         Ing.  Josef Fojtek- starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

V případě oddávání oddávajícím nematričního úřadu musí mít alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt ve správním obvodu obce.

Pokud se ovšem rozhodnete pro svatební obřad v netradičním prostředí, i v tomto případě Vám rádi vyhovíme. Můžete mít romantickou svatbu v přírodě, v romantické zahradě, či ve stylové restauraci nebo zahradním posezení, které se nachází ve správním obvodu našeho matričního úřadu, a které úřad shledá jako vhodné pro konání svatebního obřadu. Jedná se tedy, mimo Javorník a jeho částí, o obce Bílá Voda, Vlčice, Uhelná a Bernartice. Zkušenosti máme s obřady na Tančírně v Račím údolí, na zámku Jánský Vrch, v Dittersové zahradě, v zámeckém parku ve Vlčicích, Lom Pelnář v Uhelné, rybníky  biocentrum Střední díly v Javorníku, které splňují všechny požadavky na romantickou svatbu v přírodním prostředí.

 


Zahrada domu Karla Ditterse z Dittersdorfu
 

ditters ditters
ditters ditters


Výše nájemného za konání svatebních obřadů v Dittersové zahradě   2000 Kč.


SVATEBNÍ OBŘADY NA ZÁMKU JÁNSKÝ VRCH

Spojte začátek své společné cesty životem se zámkem Jánský Vrch v Javorníku a oslavte tak nejhezčí den svého života, udělejte si jej ještě krásnějším. Uzavřete svůj manželský svazek na starobylém letním sídle vratislavských biskupů a arcibiskupů v honosných sálech zámku. Přijďte se vyfotografovat při nejrůznějších slavnostních příležitostech. Věříme, že krásné a důstojné prostředí vytvoří tu nejlepší kulisu k prožití této významné události.

zámek

https://zamek-janskyvrch.cz

 

 


BIOCENTRUM STŘEDNÍ DÍLY

bio


TANČÍRNA, RAČÍ ÚDOLÍ

Tančírna v Račím údolí, dříve Georgshalle, je secesní restaurace s tanečním sálem, která se nachází v Račím údolíJavorníkaRychlebských horách

tančírna

 


Zřícenina hradu RYCHLEBY

rychleby

 


ČERTOVY KAZATELNY

čertovy kazatelny


BORŮVKOVÁ HORA

boruvkova hora


UHELNÁ – HRANIČKY

hraničky


KAPLE SVATÉHO ROCHA – UHELNÁ, ČERVENÝ DŮL

kaple


UHELNÁ – LOM PELNÁŘ

pelnář


UHELNÁ – NOVÉ VILÉMOVICE

vilémky

nebe


VLČICE – PARK

park

 

https://rychleby.cz/

Úřad

Bannery

volby 2023


menu


kamera


soc.služby


svatby

   SVATBY 2022 
úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:7
DNES:320
TÝDEN:926
CELKEM:1654306

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
zataženo 5 °C 0 °C
středa 30. 11. oblačno 4/0 °C
čtvrtek 1. 12. zataženo 2/0 °C
pátek 2. 12. zataženo 4/-1 °C