Menu
Vyhledávání
Město Javorník
Město Javorník

Památky, fotogalerie

Turistické cíle na Javornícku, a zajímavosti

Javorník

 1. Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch
 2. Objekt radnice z počátku minulého století v psoudomanýristickém slohu
 3. Kostel Nejsvětější Trojice
 4. Hřbitovní kostel svatého Kříže
 5. Budova bývalého zemského soudu
 6. Budova fary příslušející ke kostelu Nejsvětější Trojice
 7. Dům Karla Ditterse z Dittersdorfu
 8. Památník Karla Ditterse z Dittersdorfu
 9. Mariánský sloup
 10. Socha sv. Jana Nepomuckého
 11. Dvojdům pocházející z konce 19. století
 12. Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století
 13. Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století
 14. Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století
 15. Měšťanský dům se středověkým jádrem
 16. Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století
 17. Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století
 18. Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století
 19. Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století
 20. Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století
 21. Pozdně barokní měšťanský dům z konce 18. století
 22. Typická vila z 19. století v palladiovsko-manýristickém slohu

Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch

 • Národní kulturní památka zámek Jánský Vrchfotografie
 • Zámecký areál Jánský vrch 

Popis objektu:

 • Vypíná se na skalnatém kopci nad městem a tvoří přirozenou dominantu Javorníku. Historie zámku je spojena s biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od roku 1348. K zestátnění objektu došlo v roce 1984 a nyní zámek spravuje Národní památkový ústav, územní odb. pracoviště v Olomouci. Zámek Jánský Vrch, jediný zpřístupněný památkový objekt jesenického okresu, tvoří spolu s krajinářským parkem výraznou dominantu městské památkové zóny. Více informací naleznete na internetových stránkách
 • www.zamek-janskyvrch.cz/cs

 

Objekt radnice z počátku minulého století v psoudomanýristickém slohu

 • náměstí Svobody č. p. 134Fotografie

Popis objektu:

 • Objekt radnice, z počátku minulého století v psoudomanýristickém slohu. Je součástí, centrem MPZ, urbanistický významně celý prostor dotváří.

 

Kostel Nejsvětější Trojice

 • náměstí Svobodyfotografie
 • Kostel Nejsvětější Trojice

Popis objektu:

 • Kostel Nejsvětější Trojice je po areálu zámku Jánský Vrch druhou nejvýznamnější dominantou města a městské památkové zóny. Jedná se o stavbu s barokním původem podle návrhu stavitele M. J. Kleina v letech 1716 až 1718. Město patřilo pod farní okrsek dnešního hřbitovního kostelíka sv. Kříže v Javorníku-vsi. Měšťané měli až do počátku 18. století k dispozici malý kostelík sv. Valentina. Změna nastala s příchodem faráře Gottfrieda Josefa Lorenze, který se přičinil o stavbu nového kostela a fary. V roce 1715 bylo rozhodnuto o novostavbě. Dne 29. července 1725 byl kostel vysvěcen. Farář Lorenz zemřel v roce 1733 a byl pohřben jako první v kostelní kryptě. Požár města v roce 1825 zničil věž a část střechy a kruchtu s varhanami. Opravy byly provedeny nejprve provizorně, dnešní podobu jim dal v roce 1866 javornický tesařský mistr a stavitel Alois Utner.

 

Hřbitovní kostel svatého Kříže

 • ul. HavlíčkovaFotografie

Popis objektu:

 • Raně gotická architektura z počátku 2. poloviny 13. století s pozdějšími úpravami. Budova stojí ve vesnické zástavbě u potoka uprostřed hřbitova. Vznik kostela nepochybně souvisel s nedalekou tvrzí. Zničení tvrze je dáváno do souvislosti s přítomností husitů na tomto území v roce 1428. Postižen mohl být v tomto případě i kostel. Na sklonku 15. stol. byl kostel opravován, v roce 1582 byl obnoven krov a 1585 došlo k postavení obvodové zdi hřbitova. Bohatá vnitřní fresková výmalba byla odhalena a restaurována v letech 2016 – 2022. Poprvé byl kostel veřejnosti otevřen 2. 6. 2023 v rámci kulturní akce Noc kostelů.

 

Budova bývalého zemského soudu

 • ul. Puškinova č. p. 7Fotografie

Popis objektu:

 • Budova postavená v 1. polovině 19. století je cenným dokladem stavebního vývoje ve městě Javorník po ničivém katastrofálním požáru v roce 1825. Budova byla evidentně přímo související s vládou vratislavských biskupů na zámku Jánský Vrch. Soudní budovu spojoval dvůr se sousedními budovami – vlevo s farou a bývalou věznicí (dnešní budovou č. p. 12), vpravo se sýpkou (dnešní budovou č. p. 65). Budova byla pro zemský soud funkčně rozdělena na obytnou a správní část.  Budova dlouhá léta chátrala, podařilo se ji opravit a v roce 2020 slavnostně otevřít. V současné době je budova ve vlastnictví města Javorník a nachází se zde SOUD - turistické centrum, městské muzeum, dětská herna, půjčovna elektrokol a zázemí pro toristy.

 

Budova fary příslušející ke kostelu Nejsvětější Trojice

 • ul. Puškinova č. p. 12Fotografie

Popis objektu:

 • Klasicistní budova postavená v letech 1826-1828 s barokním jádrem v přízemí z roku 1721. Stavba nové fary byla zahájena 18. listopadu 1721. Při požáru v roce 1825 byla zcela zničena. Obnovovací práce zahájeny 1826 a ukončeny 1828. Nová budova byla rozšířena o školu, která do požáru stála vedle fary a také směrem do dvora. Ze staré budovy zůstal hlavně střed přízemí a snad i další torza. Zásluhu na obnově fary měl biskup Emanuel Schimonsky, jak to hlásá pamětní deska nad vchodem. Patrně ve 20. až 30. letech 20. století byla budova modernizována, fasáda byla zjednodušena.

 

Dům Karla Ditterse z Dittersdorfu

 • ul. Puškinova č. p. 57Fotografie

Popis objektu:

 • Pozdně barokní architektura postavená v 80. letech 18. století, radikálně opravená v letech 1990-1994.  Místo, kde byl postaven dům Karla Ditterse z Dittersdorfu, patřilo původně k dvorní zahradě. Biskup Schaffgotsch (1748-1795), který byl v permanentní finanční tísni, z ní postupně odprodával pozemky na stavby domů.  V roce 1780 si část pozemku zakoupil biskupský důstojník Josef Rivola, který si zde chtěl postavit dům a založit zahradu. Parcela se nacházela v těsné blízkosti okrasné zámecké zahrady a později vedle ní vznikl dolní zámecký park. Dne 7. prosince 1781 však Rivola pozemek prodal za pouhých 300 tolarů hudebnímu skladateli Karlu Dittersovi z Dittersdorfu. Dittersdorfův roční plat v té době činil 3000 zlatých. Tento přísun peněz však v roce 1785 po zavedení nucené správy na biskupské statky ustal a Dittersdorf se dostal do permanentních finančních potíží, z nichž se již nevymanil. Navíc musel často pobývat v Jeseníku, kde vykonával funkci hejtmana. V roce 1797 odešel na pozvání barona Ignáce Stillfrieda do Červené Lhoty, kde roku 1799 zemřel. Dům se stal majetkem barona Stillfrieda. Chráněnou památkou byl dům již v meziválečném období. V současné době je v objektu umístěna Základní umělecká škola Javorník. Součástí této památky je rovněž oválný altán umístěný v zahradě domu.

 

Památník Karla Ditterse z Dittersdorfu

 • Puškinova ulice, poblíž Dittersdorfova domu Fotografie

Popis objektu:

 • Klasicistní zděný památník z roku 1793. V roce 1963 prohlášen nemovitou kulturní památkou okresu Jeseník. Samostatně stojící trojboký hranolovitý pomník z cihelného zdiva, omítnutý hladkou vápennou omítkou bílé barvy. Dittersdorf dal postavit tento památník jako poděkování za to, že zde kníže biskup Philipp Gotthart hrabě Schaffgotsch založil osadu Jánský Vrch, která byla v roce 1793 povýšena na samostatnou obec. Klasicistní zděný památník byl opravěný v roce 2017.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

 • Umístěn u farního kostelaFotografie

Popis objektu:

 • V roce 1972 byla prohlášena nemovitou kulturní památkou okresu Jeseník. Jde o kvalitní empirovou sochařskou práci z roku 1812. Asi 2 m vysoké sousoší pravděpodobně stálo původně u některého z blízkých mostů přes potok a při jeho opravě bylo přemístěno. V roce 2000 byla skulptura restaurována Bohumilem Teplým a přemístěna k farnímu kostelu. V (dubnu/ květnu) 2017 probíhalo restaurování sochy u kostela Nejsvětější Trojice.

 

Mariánský sloup

 • Umístěn na náměstí, v parčíku vedle radniceFotografie

Popis objektu:

 • Volně na náměstí stojící sloup ze slezské žuly a skulptura z kladského pískovce: výška celkem asi 6 m. Horní část tvoří skulptura Panny Marie Immaculaty v tradičním ikonografickém pojetí: došlapuje v kontrapostu pravé nohy na půlměsíc, který spočívá na zeměkouli obtočené hadem, na levé ruce nese Ježíška, v pravé drží u pasu žezlo, kolem hlavy má kovovou svatozář posetou hvězdami. Mariánský sloup byl postaven na památku obětí morové epidemie, která postihla Javorník v roce 1713. Postaven byl za faráře Godfrieda Josefa Lorenze a financován (zřejmě hlavně) radním a perníkářem Augustinem Benediktem Hauckem. Skulpturu Panny Marie dělal pravděpodobně některý z tehdy četných sochařů usazených v městě Kladsku, o čemž svědčí i použitý kladský pískovec.

 

Dvojdům pocházející z konce 19. století

 • ul. Míru č. p. 396, 397Fotografie

Popis objektu:

 • Dvojdům pocházející z konce 19. století, ve výrazném manýristickém slohu, z dnešního pohledu cenný blok dotvářející charakter MPZ. Nárožní polovina domu, slouží jako lékarna a je kvalitně opravena.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 401Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský empirový dům asi z roku 1836 s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města.  Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. Dům byl nově postaven kolem roku 1836 podle plánu javornického zednického mistra Josefa Schwarze. V roce 1945 patřil dům rodině biskupského lesního rady Franze Schustera. Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské  památkové zóně.

 

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

 • ul. Míru č. p. 403Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský empirový dům z 2. čtvrtiny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny 104 domy. V roce 1945 patřil dům krejčovskému mistrovi Rudolfu Frankemu. Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 406Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly v Javorníku zničeny 104 domy. Dům patřil kloboučnickému mistrovi Sieglovi, v roce 1945 pekařskému mistrovi Josefu Lindenthalovi.  Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Měšťanský dům se středověkým jádrem

 • ul. Míru č. p. 407Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům se středověkým jádrem (sklepy). Původně mázhausové typologie s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly v Javorníku zničeny 104 domy. V roce 1945 patřil dům kožešnickému mistrovi Karlu Hoffmannovi. Nyní slouží  bydlení, v přízemí je maloobchod.

 

 Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 408Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Součást středověké zástavby města původní historické zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428, po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly v Javorníku zničeny 104 domy.  Roku 1945 zde bylo železářství, dům patřil Othmaru Knötigovi. V 80. letech 20. stol. byl dům vážně staticky narušen, a proto nebyl obydlen. Roku 1988 povolena modernizace již nehodnotného interiéru. Obnova trvala do roku 1992. Požadavek na zachování členění fasády nebyl dodržen.  Nyní obytný dům, v přízemí prodejna.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 409Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. Roku 1886 byla provedena přístavba domu podle plánů javornického stavitele A. Utnera. V roce 1945 zde byl obchod Herberta Hankeho. Nyní obytný dům, v přízemí prodejna.

 

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

 • ul. Míru č. p. 410Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století s pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. V roce 1945 patřil dům řeznickému mistrovi Karlu Felkelovi. Celková rekonstrukce včetně obnovy fasády proběhla v roce 1984. Nyní obytný dům, jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

ul. Míru č. p. 411Fotografie

Popis objektu:
Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825. V roce 1945 patřil dům Rudolfu Nierlovi a bylo v něm obuvnictví. Při opravě objektu asi v roce 1980 došlo ke zničení původního členění fasády a k odstranění většiny zdobných prvků, byla provedena zcela cizorodá škrábaná omítka.

 

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

 • ul. Míru č. p. 412Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. stoletím starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy.  V roce 1843 patřil objekt jistému Heckerovi. Roku 1864 koupilo dům město a zřídilo v něm dvorní špitál. V roce 1945 zde byl obchod Josefa Weisera a v 70. letech 20. století lidová škola umění. Obnova fasády a řešení statiky proběhlo v letech 1994-1995. V současné době jsou v přízemí umístěny tři prodejny, v patře bydlení, jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Původní měšťanský z 2. čtvrtiny 19. století

 • ul. Míru č. p. 413Fotografie

Popis objektu:

 • Původní měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy.  V roce 1843 patřil dům Johannu Schrollovi. Velká rekonstrukce domu proběhla podle letopočtu ve štítu v roce 1935. Dům patřil do roku 1945 Josefu Weiserovi, který v něm měl obchod. V současné době je v přízemí umístěna prodejna, v patře bydlení, jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 414Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Nyní multifunkční dům.

 

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 415Fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Nyní multifunkční dům, jeden z řady hodnotných objektů lemujících památkovou zónu. Hodnota tkví v původním objemu a tvaru domu.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 416fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy.  V roce 1843 patřil dům Meigoneschovi, který v něm měl obchod se zbožím. Roku 1932 proběhla patrně větší oprava, ke které se vyjadřovat Památkový úřad v Brně. Již před rokem 1945 zde byla městská spořitelna. V současně době zde sídlí Česká spořitelna, zbytek budovy je využíván k bydlení. Jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století

 • ul. Míru č. p. 417fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 1. poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy.  V roce 1843 patřil dům jistému Hankemu a 1945 zemědělci Richardu Straussovi. Kolem roku 1966 proběhla rekonstrukce, při které byla mimo jiné nevhodně upravena fasáda. V současné době je dům ve vlastnictví obce a využíván je k administrativním účelům.

 

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

 • ul. Míru č. p. 418fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy.  V roce 1843 patřil dům rodině Oehlové a 1945 obchodníkovi Herbertu Pohlovi. Úprava parteru a nové fasády proběhla v roce 1999. Nyní je zde v přízemí prodejna potravin, zbylá část je využívána k bydlení. Jedná se o jeden z řady hodnotných objektů lemujících památkovou zónu.

 

Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století

 • ul. Míru č. p. 419fotografie

Popis objektu:

 • Měšťanský dům z 2. čtvrtiny 19. století s pozdějšími úpravami. Součást původní historické zástavby města. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576, 1603 a se vší jistotou 1825, kdy byly zničeny v Javorníku 104 domy.  V roce 1843 byl v domě Girokschův hostinec a v roce 1945 Raiffeisenkasse. Koncem 60. let 20 století bylo při výměně oken narušeno členění fasády (otlučeny šambrány a další architektonické prvky).  V současné době jsou v přízemí umístěny prodejny, v patře bydlení, jedná se jeden z řady hodnotných objektů v městské památkové zóně.

 

Pozdně barokní měšťanský dům z konce 18. století

 • ul. 17. listopadu č. p. 474fotografie

Popis objektu:

 • Pozdně barokní měšťanský dům z konce 18. století se starším jádrem a pozdějšími úpravami. Dům je součástí středověké zástavby města, poprvé zmiňovaného v roce 1373. Poškozen byl po katastrofách, které Javorník postihly patrně v roce 1428 po dobytí místa husity a různých povodních. Přestavbám se nevyhnul jistě po požárech v letech 1576 a 1603. Pozdně barokně přestavěný dům (patrně na samém konci 18. století), byl částečně poškozen i při požáru v roce 1825, jeho štítová stěna však zůstala zachována. Patřil tehdy městskému mlynáři Ignazi Miltschűtzkimu. Roku 1908 byla provedena přístavba podle projektu stavitele H. Utnera. V roce 1945 patřil G. Miltschűtzkimu a cukráři J. Bősemu. V letech 1987 a 1996 byla provedena obnova fasády a 1993 proběhla adaptace podkroví na byty.

 

Typická vila z 19. století v palladiovsko-manýristickém slohu

 • č.p. 488fotografie

Popis objektu:

 • Typická vila z 19. století v palladiovsko-manýristickém slohu. Z dnešního pohledu cenná. Je součástí okolí MPZ, urbanistický významně celý prostor dotváří. Objekt slouží nyní jako předškolní zařízení.

Město

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Bannery

21_Ohlášení pálení


volby


menu


kamera


soc.služby


Svatby JavorníkPARTE


úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


Kudyznudy.cz - tipy na výlet


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
2
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
1
10
2
11
1
12
1
13
4
14
3
15
4
16
1
17
2
18
3
19
2
20
2
21
3
22
3
23
5
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
3
30
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:484
TÝDEN:5468
CELKEM:2260922

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 24/13 °C
úterý 18. 6. déšť 26/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 22/11 °C