#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Skládka odpadů S-003 Javorník

 

Vlastník skládky: Město Javorník, nám. Svobody 134, Javorník
IČO: 00302708, DIČ: CZ00302708,
Statutární zástupce: Jiří Jura, starosta
   
Provozovatel: Město Javorník, nám. Svobody 134, Javorník
IČO: 00302708, DIČ: CZ00302708,
Identifikační číslo provozovny: 1000416178
   
Odpadový hospodář: Jan Prejda
   
Vedoucí skládky: Rostislav Štafa
   
Souhlas vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí


 

Pondělí ZAVŘENO (svoz popelnic)
Úterý ZAVŘENO (svoz popelnic)
Středa 13:00 – 15:00 
Čtvrtek 13:00 – 15:00 
Pátek 13:00 – 15:00 
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO

 

 Připadne-li na den svozu popelnic státem uznávaný svátek, přesouvá se svoz popelnic na nejbližší následující pracovní den a skládka i sběrný dvůr jsou v tento den náhradního svozu popelnic zavřeny.

 

Přijímané druhy odpadů:

010408 odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 010407
100101 škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu pod č. 100104)
101299 odpady jinak blíže neurčené (vyzdívka a/nebo žáruvzdorný materiál)
170101 beton
170102 cihly
170103 tašky a keramické výrobky
170504 zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
170604 jiné izolační materiály neuvedené pod kat. č. 170601 a 170604
190801 shrabky z česlí
190802 odpady z lapáku písku
200203 jiný biologicky nerozložitelný odpad
200301 směsný komunální odpad
200302 odpad z tržišť
200303 uliční smetky
200307 objemný odpad

 

Ceník skládky odpadu S-003 Javorník za uložení odpadů na skládce je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Javorník, odboru správy vodovodu, kanalizace a majetku.