Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

cczpl

Budova soudu a městských šatlav se začne OPRAVOVAT

již v měsíci březnu 2016 ( JZ č.3) jsme vás informovali, že má město Javorník požádáno o dotaci v rámci regionální - přeshraniční spolupráce, a to na budovu č.p. 7 v Javorníku. Jedná se o společný projekt Paczkow a Javorník. Dvě města, jedna historie, kdy Javorník hodlá opravit budovu bývalého soudu a město Paczków náměstí. Dnešního dne Vám mohu s radostí oznámit, že jsme s dotačním titulem uspěli a Javorník s Paczkówem obstáli z celkového počtu cca 180 žádostí na krásném pátém místě. Jedná se o dotaci v celkové výši 2 127 997 euro ( asi 57 455 919 Kč), Javorníku připadá

26 208 464 Kč, což je  85% z celkové výše rozpočtu javornického projektu 30 833 487 Kč. Spoluúčast města činí pouhých 15%, což je 4 625 023 Kč. 

soud25. 10. 2017

Banner na budově soudu

banner

 

Dne 1.3. 2017  

http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/budova-byvaleho-zemskeho-soudu-leta-chatrala-a-hyzdila-centrum-javorniku-ted-ji-ceka-zachrana--1703243
26. 7. 2017
http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/namesti-v-javorniku-zacali-opravovat-stavbari-20170726.html29. 5. 2017

Byla podepsána smlouva o dílo o provedení projektových prací a autorském dozoru s firmou INS spol. s r. o. na zpracování dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce budovy soudu. Pokud vše půjde podle plánu, bude výběrovým řízením vybrána firma, která bude celou rekonstrukci provádět, a stavební práce by mohly začít na podzim. Pro turisty je bývalá Budova soudu a městských šatlav pro letošní letní sezónu uzavřena. Děkujeme za pochopení.

soud31. 7. 2017

Vážení občané,
na vaše četné dotazy týkající se prací v budově bývalého soudu Vám sdělujeme, že ačkoliv to navenek nevypadá, v budově byly započaty odborné práce. Pro prováděcí dokumentaci, která předchází stavebním pracím, se nyní vypracovávají odborné posudky, probíhá např. stavebně - technický průzkum, sanační průzkum, mykologický průzkum, probíhá inventarizace umělecko řemeslných prvků, musí být proveden průzkum vnitřních i venkovních povrchových úprav a omítkových vrstev, musí být vypracován posudek stavu všech historických oken, atd. atd. To vše musí být schváleno NPÚ v dalších správních řízeních, neboť se jedná o nemovitou kulturní památku a vše musí být zaštítěno odborníky, znalci, restaurátory, archeology…
Vše je proto náročnější ve schvalovacím procesu, nejen co se týče legislativy CRR Olomouc, ale i směrnic EU. Musíme se tedy obrnit trpělivostí a vyčkat výsledků, poté bude následovat výběrové řízení na zhotovitele stavby a pak se již může- me těšit na „novou budovu“ v centru města.    (JZ 8/2017)                                                             Bc. Sieglinde Mimrová, místostarostka
 Dne 18. 9. 2017 

Z budovy soudu byla sundána těžká ocelová pamětní deska o váze cca 75 kg. Deska bude odborně posouzená a následně zrestaurována.

soud