#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

pokladna
V souvislosti s platbami na pokladně Městského úřadu Javorník žádáme všechny občany, aby veškeré platby prováděli převodem z bankovního účtu. Pro zjištění variabilních symbolů volejte na telefonní čísla:
584 440 144 - podatelna
585 235 480 - finanční odbor
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor:
Městský úřad uzavřen
Provozní doba Městského úřadu pro telefonickou, e-mailovou komunikaci.
Uzavření Městského úřadu Javorník
S ohledem na stávající epidemiologickou situaci způsobenou koronavirem je Městský úřad Javorník pro osobní kontakt do odvolání uzavřen. V případě potřeby řešení jakýchkoliv neodkladných záležitostí na městském úřadě, doporučujeme občanům využívat telefonickou a e-mailovou komunikaci. Pro okamžitý kontakt s pracovníky úřadu je možno využít zvonek u vstupních dveří. Neodkladné předávání písemností je možné pouze po telefonické dohodě a proběhne u vstupních dveří na úřad. Ke komunikaci využívejte zjm. tyto kontakty:
Podatelna
tel.: 584 440 144, e-mail: podatelna@mestojavornik.cz


Tajemník, Petr Klapuch
tel.: 584 440 018, mobil: 728 418 500, e-mail: tajemnik@mestojavornik.cz


Starosta, Jiří Jura
tel.: 584 458 780, mobil: 606 502 124, e-mail: starosta@mestojavornik.cz


Místostarostka, Bc. Sieglinde Mimrová
tel.: 584 454 942, mobil: 724 363 368, e-mail: mistostarosta@mestojavornik.cz

celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor:
koronavirus
Vláda ČR rozhodla s účinností od 16. 3. 2020 0:00 do 24. 3. 2020 6:00 hod.
- zakazuje se volný pohyb osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání a podnikání
- zakazuje se cestování s výjimkou cest za rodinou, nákupy potřeb a základního zboží, krmiv, zajišťování potřeb osob blízkých, péče o děti nebo pro sousedskou výpomoc a osob blízkých, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, s výjimkou rozvážkové služby,
- nařizuje se omezit pohyb na veřejných místech
- nařizuje se omezit kontakty s ostatními osobami na nezbytnou míru
- zaměstnavatelé by měli maximálně umožnit home office, omezit výkon prací zaměstnanců, které nejsou nezbytné
- nařizuje se omezit přímý kontakt se zákazníky, udržet odstup alespoň 2 metry celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor:
cz
Předmětem prodeje je areál bývalého hraničního přechodu Bílý Potok - Paczków ležící na česko-polských hranicích v obci Javorník. celý text

ostatní | 5. 3. 2020 | Autor:
virus
Dne 1.3.2020 je pro veřejnost v souvislosti s onemocněním SARS-CoV 2019 zřízena informační linka KHS OLK tel. 585 719 719 s provozem od 9:00 do 19:00 hodin denně do odvolání.
celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor:
plynárenství
Město Javorník obdrželo v roce 2019 od Olomouckého kraje individuální dotaci na projekt „Stálá expozice ke 160. výročí vzniku plynárenství na Moravě a ve Slezsku“. celý text

ostatní | 27. 1. 2020 | Autor:
Tříkrálová sbírka
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky na Jesenicku bude použít na financování rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. celý text

ostatní | 16. 1. 2020 | Autor:
Údržba místních komunikací:
Bude prováděna nákladním vozidlem MAN s příslušenstvím na zimní údržbu komunikací-majetek města Javorník,
dále pak traktorem NEW HOLLAND RZ-MOO 16 03 - majetek města Javorník.
Údržba komunikací v zimním období se provádí plužením, odklízením sněhu, odstraňováním zmrazků a ledů, posypáním zdrsňujícími materiály / písek, kamenná drť, sůl apod./ a preventivně postřikem solankou.
celý text

ostatní | 8. 1. 2020 | Autor:
fritex
ve sběrném dvoře v Javorníku jsou nově označené sběrné nádoby. celý text

ostatní | 6. 1. 2020 | Autor:
čsad
Od 13.ledna 2020 bude zahájena výstavba samotných prostor nového autobusového terminálu v Šumperku.
V této souvislosti dojde k přestěhování provozu autobusového nádraží do lokality ul. Fialova a Jeremenkova, na období do listopadu 2020. celý text

ostatní | 17. 12. 2019 | Autor:
prodej
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD vyhlašuje v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 219/1995 Sb., Devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a platného Soutěžního řádu veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku


V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž

o nejvhodnější nabídku na prodej majetku. celý text

ostatní | 18. 11. 2019 | Autor:
zákaz
Opět po Javorníku chodí podomní prodejci a vydávají se za pracovníky z úřadu atd, nabízí výhodnou elektřinu, plyn.
Nekomunikujte s těmito osobami, nic nepodepisujte, jedná se o podvod!! celý text

ostatní | 25. 9. 2019 | Autor:
kompostéry
Výdej těchto Vámi individuálně objednaných
kompostérů bude prováděn v době
otevření sběrného dvora od 4. září 2019. celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor:
pčr
Nabízí náborový příspěvek 75 000 Kč, 6 týdnů dovolené a spoustu dalších benefitů. celý text

ostatní | 2. 8. 2019 | Autor:
zákaz
Téměř po roce se na Jesenicku opět objevili podvodníci, kteří chtějí ze seniorů vylákat jejich celoživotní úspory. Loni byli podvodníci úspěšní ve dvou případech a od seniorek získali přes 300.000 Kč. Vždy se vydávali za vnuky ve finanční tísni.
Stejnou fintu použili i podvodníci, kteří minulý týden kontaktovali dvě seniorky z Lipové – lázní a Velké Kraše. Pachatelé jim zavolali na pevnou linku a představili se jako jejich vnuci. Když babičky jejich hlas nepoznávaly, tvrdili, že jsou nachlazení a bolí je v krku. Vymýšleli si, že jsou ve finanční tísni a hned teď potřebují všechny jejich peníze. Obě seniorky falešným vnukům navrhovali, aby se obrátili na své rodiče. S tím však nesouhlasili a problém chtěli vyřešit jen s nimi. K předání peněz naštěstí nedošlo. Obě seniorky hned kontaktovaly své příbuzné a tím se přesvědčily, že šlo opravdu o podvodné telefonáty.
Senioři buďte velmi obezřetní. V případě, že by i Vás kontaktovala nějaká podezřelá osoba, která by požadovala zapůjčení většího finančního obnosu, ihned prostřednictvím linky 158 kontaktujte policisty.


por. Ing. Tereza Neubauerová
tisková mluvčí
celý text

ostatní | 2. 4. 2019 | Autor:
MAN
Údržba místních komunikací:
Bude prováděna nákladním vozidlem MAN s příslušenstvím na zimní údržbu komunikací-majetek Města Javorník,
dále pak traktorem NEW HOLLAND RZ-MOO 16 03 - majetek Města Javorník
Údržba komunikací v zimním období se provádí plužením, odklízením sněhu, odstraňováním zmrazků a ledů, posypáním zdrsňujícími materiály / písek, kamenná drť, sůl apod./ a preventivně postřikem solankou.
celý text

ostatní | 22. 11. 2018 | Autor:
ZŠ
Registrační číslo projektu : CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003717
Název programu : Integrovaný regionální operační program

Projekt je zaměřen na modernizaci výuky v Základní škole v Javorníku s důrazem na využití multimediální /počítačové techniky a rozvoj vzdělávání cizích jazyků. Jedná se o modernizaci výuky, její zkvalitnění a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové aktivity ZŠ či zlepšení odborné přípravy pedagogů na samotnou výuku.

Výdaje celkem: 3 588 398,40 Kč
Dotace: 3 229 558,56 Kč
Vlastní zdroje: 358 839,84 Kč

celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor:
6
Jedná se o komplexní revitalizaci horní části náměstí – rekonstrukci zpevněných ploch, chodníků a úpravu stávajícího parkoviště před MÚ. Bude provedena výsadba keřů, stromů, zatravnění ploch a umístění mobiliáře (lavičky, koše, informační tabule).
TUMVIA s.r.o - vizualizace celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor:
Provozní řád multifunkčního hřiště, Podmínky rezervace, Provozní doba
celý text

ostatní | 27. 4. 2016 | Autor: