Město Javorník
Město Javorník

Volba prezidenta České republiky 2023

Volba prezidenta České republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky
(dále jen „prezident republiky“) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky. 


Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Městský úřad Javorník:
Marcela Minksová, kancelář matriky, tel. 584 458 794
matrika@mestojavornik.cz

Koordinátor voleb: Kristýna Kaliničová, kancelář pokladny, tel. 584 458 798.
pokladna@mestojavornik.cz


 

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Marcela Minksová, kancelář matriky, tel. 584 458 794.
Kristýna Kaliničová, kancelář pokladny, tel. 584 458 798.
Bc. Simona Stoupalová, kancelář sociální agendy, tel. 584 458 784.

volba


Kdo může kandidovat:

Informace o podmínkách kandidatury ve volbě prezidenta republiky 2023 jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území České republiky má každý státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 14. 1. 2023, dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 11. 1. 2023, městský úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Informace pro voliče jsou k dispozici na webových stránkách MV ČR.


 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Svobody 134, Javorník) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 – Obřadní síň MěÚ Javorník, nám. Svobody 134, Javorník.


VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a to:

a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 4 dny před volbou (tj. 9. 1. 2023 do 14:00 hod.) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby).

b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské průkazy níže). 

V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 29. 12. 2022 na Matrice MěÚ Javorník

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 11. 1. 2023 do 16:00 hodin pro 
I. kolo volby, nebo do středy 25. 1. 2023 pro případné II. kolo volby.

Žádost (viz formuláře níže ke stažení) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 6. 1. 2023 do 16:00 hod. Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 20. 1. 2023 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz/voličské průkazy lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta), případně může průkaz/průkazy převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu/voličských průkazů (viz formulář níže).


VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky (seznam naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí), s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již nezdržuje, ale chce volit v místě trvalého pobytu v ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto seznamu vedeného zastupitelským úřadem.  • Kontakty

Marcela Minksová
Odbor tajemníka

Bc. Simona Stoupalová
kancelář sociální agendy

Kristýna Kaliničová
kancelář pokladny MěÚ Jav.

Matrika: nám. Svobody 134, 
790 70  Javorník
Tel.: +420 584 458 794
matrika@mestojavornik.cz
www.mestojavornik.cz

nám. Svobody 134, 
790 70  Javorník
Tel.: +420 584 458 784
socialni.stp@mestojavornik.cz
www.mestojavornik.cz

nám. Svobody 134, 
790 70  Javorník
Tel.: 584 458 798
pokladna@mestojavornik.cz
www.mestojavornik.cz

 

WEBOVÉ STRÁNKY

A. Vzdání se kandidatury kandidáta: Josef Středula

A._Uredni_oznameni_o_vzdani_se_kandidatury_panem_Stredulou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,93 kB

Informace MV do volebních místností ČR

B._Informace_MV_do_volebnich_mistnosti_CR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,38 kB

Informace MV pro voliče hlasující zvl. způsoby hlasování

C._Informace_MV_pro_volice_hlasujici_zvl._zpusoby_hlasovani.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,11 kB

Plná moc k převzetí VP - formulář

plna_moc_k_prevzeti_vp_formular-_1_.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB

Přehled termínů a lhůt pro prezidentské volby

prehled-terminu-a-lhut-pro-volbu-prezidenta-republiky-2023-20220701.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,34 kB

Volba prezidenta 2023 - informace Javorník

Volba prezidenta 2023 - informace Javorník (1).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,65 kB

Vyhlášení voleb - sbírka zákonů

vyhlaseni-voleb_sb_093_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,55 kB

Žádost o vydání voličského průkazu

zadost_o_vydani_vp_formular.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 85,09 kB

Úřad

Bannery

 


menu


kamera


soc.služby


svatbyPARTE


úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:16
DNES:1227
TÝDEN:1227
CELKEM:1818087

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 3. 2023
slabý déšť 14 °C 8 °C
úterý 21. 3. slabý déšť 11/7 °C
středa 22. 3. zataženo 15/8 °C
čtvrtek 23. 3. zataženo 13/9 °C