Menu
Vyhledávání
Město Javorník
Město Javorník

dodatky info

Matrika, evidence obyvatel zajišťuje:

Oblast samosprávy zahrnuje:

 • zajišťuje podklady pro ZM k pověření oddáváním podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně vedení aktuální evidence oddávajících
 • činnosti podle § 14 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  § 14 (1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis. (2) Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost):

 • zajištění přípravy a organizační zabezpečení voleb, výkon a zabezpečení provádění úkolů na úseku voleb stanovených volebními zákony obecnímu úřadu, pověřenému obecnímu úřadu a starostovi obce,
 • výkon funkce registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí v územním obvodu pověřeného obecního úřadu.
 • vedení matričních knih narození, manželství, úmrtí pro obce ve správním obvodu matričního úřadu,
 • provádění zápisů a dodatečných záznamů do matričních knih,
 • vyhotovování rodných, oddacích a úmrtních listů a jejich duplikátů,
 • vyhotovování rodných, oddacích a úmrtních listů prostřednictvím Zvl. matriky Brno,
 • vyhotovování statistických výkazů,
 • sepisování zápisů o určení rodičovství k nenarozenému a narozenému dítěti,
 • sepisování žádostí o uzavření manželství se snoubenci, včetně správního řízení ve věci povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo místnost,
 • vydávání osvědčení k uzavření církevního sňatku ve správním obvodu matričního úřadu,
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • vyhotovování rozhodnutí ve věci upuštění od předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • vyhotovování správních rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení,
 • zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství,
 • vyřizování žádostí o užívání příjmení v nepřechýlené podobě,
 • vyřizování žádostí o volbě II. jména,
 • vyřizování prohlášení o volbě jména dle zákona č . 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • výměna matrik a hlášení zastupitelským úřadům dle Vídeňské úmluvy,
 • vydávání matričních dokladů do ciziny,
 • vidimace, legalizace,
 • vydávání doslovných výpisů z matričních knih,
 • zabezpečování průběhu svatebních obřadů,
 • zabezpečování konání jubilejních sňatků,
 • nabírání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství,
 • provádění identifikace fyzické osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
 • přidělování rodných čísel novorozencům prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel,
 • plnění oznamovací povinnosti do agendového informačního systému evidence obyvatel,
 • plnění oznamovací povinnosti České správě sociálního zabezpečení dle § 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění oznamovací povinnosti Českému statistickému úřadu dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • prověřování rodných čísel státních občanů slovenské republiky narozených před r. 1993, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • vedení evidence obyvatel a ohlašovny, včetně vyřizování žádostí státních orgánů a organizací týkajících se evidence obyvatel,
 • přihlašování občanů k trvalému pobytu, vydávání potvrzení o změně trvalého pobytu,
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel,
 • správní řízení o zrušení trvalého pobytu na úseku evidence obyvatel,
 • ukládání povinnosti úhrady správních poplatků za správní agendy a jejich evidence,
 • příprava a zajištění průběhu voleb a agendy sčítání lidu, domů a bytů,
 • plní další úkoly na úseku voleb, stanovených volebními zákony obecnímu úřadu a starostovi,

 

Vybrané právní předpisy:

 • zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákon
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní doba

Po

7:30 – 11:30

12:00 – 17:00 hod.     úřední den

Út

7:30 – 11:30

12:00 – 14:00 hod.

St

7:30 – 11:30

12:00 – 17:00 hod.    úřední den

Čt

7:30 – 11:30

12:00 – 14:00 hod.

7:30 – 11:30

12:00 – 13:00 hod.

Pracovníci oddělení matriky:

Marcela Minksová, t. č.  584458797
Lenka Kopřivová, t. č.  584458799

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Bannery

21_Ohlášení pálení


volby


menu


kamera


soc.služby


Svatby JavorníkPARTE


úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


Kudyznudy.cz - tipy na výlet


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2
3
2
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
1
10
2
11
1
12
1
13
4
14
3
15
4
16
1
17
2
18
3
19
2
20
2
21
3
22
3
23
5
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
3
30
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:16
TÝDEN:2730
CELKEM:2263811

Aktuální počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
přívalový déšť 29 °C 15 °C
sobota 22. 6. déšť 22/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 20/12 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 19/12 °C