#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

14. září 2009 se nejen farníci, ale i obyvatelé města Javorník i okolních obcí dočkali obnovení kříže mezi dvěma mohutnými lipami u cesty za městem směrem do Horního Fořtu. Po řadu desetiletí, je dost možné, že i více než dvě století, tento kříž připomínal věřícím lidem utrpení Pána Ježíše. Pro nevěřící byl připomínkou křesťanské víry velkého počtu našich předků.

Těžko říci, komu vadil a kdo jej zcela zdemoloval. Hezkou řádku let zarůstaly poničené části podstavce kopřivami a jiným plevelem. Je chvályhodné, že se najdou mladí lidé, kteří mají zájem na tom, aby se současné generaci připomínala historie našeho regionu. Pan Milan Rychlý, správce depozitáře VMJ, pracoviště v Javorníku, si všiml při jedné ze svých pochůzek tohoto torza a začal obcházet zástupce příslušných organizací i firmy a odborníky, kteří nezůstali jen u slibů, ale slova naplnili skutky. Tak javornická firma WAREX restaurovala podstavec a pan Křížek, místní podnikatel, se zasloužil o obnovu kovového kříže, aby tak celé jejich společné dílo dnešním dnem mohlo opět v plném lesku a nádheře být vysvěceno.

Mluvím-li o datu 14. září, je to den, kdy křesťané slaví svátek Povýšení Svatého kříže a pro věřící i ostatní obyvatele Javornicka bude tento den s letopočtem 2009 dnem „znovuzrození“ památky našich předků. Přesně v 15 hodin se pod lipami u tohoto kříže pan farář, o. Piotr Niewiadomski, SDS, ujal slova. Přivítal pana starostu MěÚ Javorník Jiřího Juru, pana Milana Rychlého, správce muzea v Javorníku, paní místostarostku obce Uhelná, pana Jiřího Štrajta, člena městského zastupitelstva a další hosty i farníky. Poděkoval všem, kteří se podíleli na tomto díle myšlenkou, činem a v neposlední řadě panu starostovi, že se Městský úřad v Javorníku podílel hlavně finančně, aby se myšlenka stala skutkem. Pan starosta společně s panem Rychlým přestřihli stuhu a pak pan Rychlý stručně přiblížil všem přítomným význam těchto křížů a kapliček, které nacházíme nejen podél cest, ale i na odlehlých lesních pěšinách. Po této úvodní části o. Piotr Niewiadomski, SDS, posvětil kříž. Následovala modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství a písní „Svatý Kříži, tebe ctíme….“ byl tento historický akt ukončen.

kříž

křížkříž