Město Javorník
Město Javorník

MO STP Javorník

MO STP Javorník - Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR Javorníklogo

 

Místní organizace svazu tělesně postižených ČR v Javorníku vznikla jako základní organizace Československého svazu invalidů 4. 7. 1954. Od té doby byl několikrát změněn název až po současný výše uvedený. Od svého vzniku byli první členové výboru: předseda Ludvík Buček, jednatel Karel Píchal a hospodář Stanislav Mikeš.

Předseda: Petr Závora

Místopředseda a jednatel: Milan Vávra

Hospodář: p. Verešová

Od počátku vzniku organizovala základní organizace několikrát výstavu ručních prací svých členů s dobrým úspěchem.
Jezdí na zájezdy, které v současné době pořádá město Javorník pro důchodce, při jejichž organizaci spolupracujeme.
Město Javorník také pořádá pro důchodce, jenž jsou většinou také našimi členy Setkání po letech, které se setkalo mezi důchodci s velkým ohlasem.

Naše místní organizace také spolupracuje s okresem Jeseník a společně pořádáme sportovní dny pro zdravotně postižené v naší oblasti. Nezapomínáme ani na naše jubilanty, kteří ke svým kulatinám dostávají od organizace malý dárek.

V současné době má naše organizace 65 členů a scházíme se pravidelně jednou ročně na výroční členské schůzi. Výbor organizace se schází 1x měsíčně, první pondělí v měsíci v Turistickém centru SOUD. 

Děkujeme za spolupráci městu Javorník a obci Uhelná bez jejichž pomoci bychom sami těžko zvládali naši činnost.
Petr Závora, předseda.

 

Akce MO STP Javorník,
velice si vážíme obrovské podpory města Javorník bez které by se tyto akce nedaly uskutečnit.

 

 


Svaz tělesně postižených z Javorníku navštívil Safari Park Dvůr Králové a známé Babiččino údolí

Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Javorníku, pořádal zájezd pro své členy, zbylá místa doplnil důchodci z Javorníku. Letos se jelo 9. září 2020 do Safari Parku ve Dvoře Králové. Všechny čekala projížďka po ZOO v Afrika trucku, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvířatech, nových mláďatech, ale třeba i o historii této ZOO. Jakmile okružní jízda po Safari skončila, čekalo nás posezení v restauraci s obědem. Na zpáteční cestě jsme navštívili Ratibořice u České Skalice - Babiččino údolí, známé jako pohádkový kraj Boženy Němcové. Už po příjezdu na parkoviště jsme viděli Státní zámek Ratibořice, bohužel bylo zavřeno, tak jsme po červené turistické značce absolvovali Naučnou stezku Babiččino údolí. Naše skupinka přišla k legendárnímu sousoší Babičky s dětmi - pomník od sochaře O. Gutfreunda. Odtud někteří zdatnější šli k Viktorčinu splavu, dalšímu symbolu děje, který známe z filmu a knížky Babička. Právě zde měla šílená Viktorka hodit své děťátko do řeky Úpy a pak na toto místo chodit zpívat ukolébavky. „Bylo tam krásně, konečně jsem se na místo podívala osobně,“ nadšeně komentovala účastnice zájezdu. Všichni jsme se sešli na kafe a zákusek v Restauraci Viktorka. Po krátkém odpočinku následoval přesun k autobusu a cesta domů.  „Poděkování patří městu Javorník za finanční podporu, výboru Místní organizace STP za uspořádání tohoto zájezdu. Všem členům zájezdu za účast a Pavlu Jirešovi za bezpečnou jízdu tam i zpět a za spolupráci,“ ukončil Michal Zajonc, vedoucí zájezdu MO STP Javorník.

mo stpmo stpmo stp

 


V Javorníku oslavili Mezinárodní den žen
Mezinárodní den žen ve velkém oslavili v Javorníku. Akce se zúčastnilo 58 členů.

Dne 7. března 2020 Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku v čele s Petrem Závorou slavila MDŽ v sále MěKS. Po úvodním přivítání a poděkování předal pan Závora slovo paní místostarostce Sieglinde Mimrové, která všechny srdečně přivítala a popřála hodně zdraví. Poté starosta Jiří Jura ocenil aktivitu STP a všem ženám poděkoval a popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. S přáním vystoupil také starosta obce Uhelná Zdeněk Hořava.
Všem přítomným ženám kytičku předali oba starostové a předseda Petr Závora. Setkání zpříjemnilo vystoupení javornické taneční skupiny Free dance pod vedením Petry Pavelkové. Následovala série představení ZUŠ Javorník pod vedením paní učitelky Simony Horákové. Oslavy se zúčastnilo 58 členů z toho 45 žen a 13 mužů.  

Bohaté a pestré pohoštění připravily členky MO STP paní Ševčíková E., Stehlíková J., Janáková L., Grajová M., Škodová Ch., Manová A., Třetinová F.

Organizátoři děkují městu Javorník za velkou podporu, MěKS Javorník za poskytnutí sálu. Výbor organizace děkuje i Lukáši Danielovi, který bez nároku na odměnu ozvučil sál a svým zpěvem a hraním na klávesy zpříjemnil všem celé odpoledne, všichni si mohli společně zatancovat a zazpívat.

mdžmdžmdž

 


Mikulášské posezení MO STP Javorník
Mikuláš v Javorníku nechodí jen za dětmi, ale myslí i na starší občany

V sobotu 30. listopadu 2019 pořádala Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku pro své členy Mikulášské posezení v novém sále MěKS. Přítomni byli starosta města Javorník Jiří Jura a starosta obce Uhelná Zdeněk Hořava. „Jste jedna z nejpočetnějších a nejaktivnější skupin v Javorníku, a jedni z těch, kteří aktivně pracují a zapojují se do kulturního dění v našem městě,“ uvedl starosta a všem přítomným popřál mnoho zdraví a krásné Vánoce.  Po úvodním slovu předsedy spolku Petra Závory nás i po roce navštívil Mikuláš s andělem a všechny přítomné obdaroval malým balíčkem. Skvělou zábavu přinesl čert, který všechny rozezpíval „čertovskou“ písničkou. K tanci a poslechu hrál Pavel Dzubák. Všichni přítomní si tak mohli společně zazpívat a pobavit se. Velké poděkování patří městu Javorník, výboru místní organizace, Mikuláši P. Jandovi, čertovi F. Bockovi a krásnému andělovi B. Uhrové. Zapomenout nesmíme ani na šikovné dámy, které se postaraly o pohoštění. Akce se zúčastnilo 56 členů a osm hostů.

MikulášMikulášDůchodci z Javorníku navštívili zámek Hrádek u Nechanic

Invalidé a důchodci jeli na společný zájezd plný dobrodružství.
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR v Javorníku pořádal zájezd pro své členy a zbylá místa doplnil důchodci z Javorníku. Letos se jelo 10. září 2019 na novogotický zámek Hrádek u Nechanic. Po prohlídce tohoto nádherného zámku všechny čekalo posezení v restauraci s obědem. Následně se přejelo do Třebechovic pod Orebem, kde nás čekala prohlídka muzea betlémů, mimo jiné jsme viděli i nejznámější exponát, a to Proboštův betlém, který všechny přítomné velice zaujal ručně vyřezávanými postavami  a propracovaným pohybem.
„Výbor organizace děkuje městu Javorník za finanční podporu, všem členům zájezdu za účast a Pavlu Jirešovi za spolupráci,“ sdělil Petr Závora, předseda MO STP Javorník.
7. září 2019 se naše javornická organizace zúčastnila okresního Sportovního dne s Písečné v počtu 17. členů. Děkujeme za příjemně strávený den!

 

fotoSportovní odpoledne MO Svazu tělesně postižených

Dne 22. června 2019 Místní organizace Svazu tělesně postižených v Javorníku pořádala sportovní odpoledne pro své členy v zahradě domu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Sportovní odpoledne zahájil starosta města Javorník Jiří Jura a předseda svazu Petr Závora. Sportovního klání se zúčastnilo 58 členů a změřili své síly v nejrůznějších disciplínách.
Po celou dobu zpříjemňoval náladu svou hrou na klávesy a zpěvem František Mencner.
Pro všechny bylo k dispozici občerstvení. „Proběhla i soutěž o ceny, za které děkujeme všem sponzorům a dárcům, bez kterých by to nešlo uskutečnit. Především děkujeme městu Javorník a obci Uhelná za obrovskou podporu naší organizace,“ uvedl výbor organizace MO STP.
Děkujeme všem sponzorům: jmenovitě: Lékárna Pod Jánským vrchem, Drogerie paní Damašková, Hotel Pod Zámkem, Kadeřnictví Petra Šochová, obchod p. Jura, obchod Jozef Palovčík, Hospůdka U Potoka - p. Malínková, Wellness Rychleby - p. Horáčková, Masáže - p. Vlčková, Železářství - p. Jirešová, pan Ing. Janda, paní Dopitová, Menhyr - Ing. Ševčík - Brno, Večerka - Van Phan Nguyen, prodejna Duong Dinh Minh, prodejna Bílý Potok a členky MO STP, Potraviny Jarmila Gondeková, Studio ZET.

ztpV Javorníku oslavili Mezinárodní den žen


Mezinárodní den žen ve velkém oslavili v Javorníku. Akce se zúčastnilo 66 členů.

Dne 2. března 2019 Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku v čele s Petrem Závorou slavila MDŽ v Novém sále MěKS. Po úvodním přivítání a poděkování předal pan Závora slovo paní místostarostce Bc. Sieglinde Mimrové, která uvedla: „S panem starostou Jiřím Jurou každoročně kvitujeme, že jste spolek, který pořádá nejvíce kulturních, sportovních a společenských akcí.“  Všem přítomným popřála hodně zdraví. Poté starosta Jiří Jura ocenil aktivitu STP a všem ženám poděkoval a popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. S přáním vystoupil také starosta obce Uhelná Bc. Zdeněk Hořava.
Všem přítomným ženám kytičku předali oba  starostové a předseda Petr Závora. Setkání zpříjemnil dětský pěvecký sbor „Sluníčko" pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Petřekové, který rozezpíval a rozzářil všechny přítomné svými písničkami.
Oslavy se zúčastnilo 66 členů z toho 45 žen a 5 hostů.  
Bohaté a pestré pohoštění připravily členky Místní organizace STP paní Ševčíková E., Stehlíková J., Janáková L., Grajová M., Škodová Ch., Manová A., Třetinová F.

Organizátoři děkují městu Javorník za podporu, MěKS Javorník za poskytnutí sálu, paní Stehlíkové za korálky, které sama vyrobila a všem ženám darovala a Pavlu Dzubákovi za hudební doprovod.

mdžMikulášské posezení MO STP Javorník

V sobotu 1. prosince 2018 pořádala Místní organizace Svazu tělesně postižených ČR v Javorníku pro své členy Mikulášské posezení v novém sále MěKS. Přítomni byli starosta města Javorník Jiří Jura, místostarostka Bc. Sieglinde Mimrová a starosta obce uhelná Bc. Zdeněk Hořava.
„Jste jedna z nejpočetnějších a nejaktivnější skupin v Javorníku, a jedni z těch, kteří aktivně pracují a zapojují se do kulturního dění v našem městě“, uvedl starosta a všem přítomným popřál mnoho zdraví a krásné Vánoce.  Po úvodním slovu předsedy spolku Petra Závory a vedení města nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem a všechny přítomné obdaroval malým balíčkem. Celé odpoledne zpíval a hrál na kytaru javornický písničkář Libor Mareček s Jaroslavem Daňou. Všichni přítomní si tak mohli společně zazpívat a pobavit se.

Velké poděkování patří městu Javorník, výboru místní organizace s předsedou Petrem Závorou, Mikuláši Pavlu Jandovi, čertovi Františku Bockovi a krásnému andělovi Radce Dubčíkové. Zapomenout nesmíme ani na šikovné dámy, které se postaraly o pohoštění.

Mikuláš

Na fotce z leva: Bc. Sieglinde Mimrová (místostarostka), Bc. Zdeněk Hořava (starosta obce Uhelná, Jiří Jura (starosta města Javorník), Ing. Pavel Janda (Mikuláš), Radka Dubčíková (anděl), František Bocek (čert), Eva Ševčíková, Petr Závora (předseda spolku) a Milan Vávra st.

hudba

Písníčkář Libor Mareček a Jaroslav Daňa, kteří společně hráli a zpívali na kytaruDámy které se staraly o občerstvení

Dámy, které se celou dobu o všechny staraly - patří jim veliké poděkováníPředseda

Předseda spolku MO STP Javorník - Petr Závora

vedeníZ levé strany místostarostka Javorníku Bc. Sieglinde Mimrová, starosta Javorníku Jiří Jura a starosta obce Uhelná Bc. Zdeněk Hořava

MikulášMezi přítomné přišel Mikuláš, anděl a čert

 Zájezd Místní organizace svazu tělesně postižených ČR v Javorníku do Bruntálu

V úterý ráno 11. září 2018 se důchodci z Javorníku sešli před kostelem Nejsvětější Trojice, kde byl přistaven autobus, a vyjeli na výlet do Bruntálu. Jednalo se o akci Místní organizace svazu tělesně postižených ČR v Javorníku, která patří mezi nejstarší a nejaktivnější spolek ve městě. V Bruntálu navštívili zámek a muzeum.  „Zámek Bruntál má netradiční dispozici tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží. Jde o nejvýznamnější kulturní památku celého regionu,“ uvedla paní průvodkyně. Po prohlídce těchto nádherných prostor se vydali do nedaleké restaurace na oběd.
Na zpáteční cestě se zastavili v Karlově Studánce, prohlédli si vodopád a prošli lázeňským městečkem k prameni„zázračné železité vody“. Během cesty autobusem se všichni dobře bavili, zpívali a vzpomínali na dětství a mládí, které zde někteří prožili, ať v Bruntále nebo Karlově Studánce. Jak řekla jedna z účastnic: „Byl to jeden z nejhezčích zájezdů, na kterém jsme takto společně byli. Prohlídka zámku, ta perfektní atmosféra na celém zájezdu, dobrá nálada všech, a to zakončení na Bobrovníku s večeří, to jsme nečekali a děkujeme“.  Večer jsme přijeli do Javorníku a všichni se těšíme na další zájezd.

Za bezpečnou dopravu tam a zpět děkujeme skvělé paní řidičce Veronice Jirešové. Děkujeme také předsedovi svazu Petrovi Závorovi, jeho výboru za kompletní organizaci zájezdu a vedoucí zájezdu paní Ševčíkové a panu Kopeckému, kteří se všem výborně věnovali a dokázali perfektně reagovat na dotazy všech, kteří cokoli potřebovali.

Akci finančně podpořilo město Javorník.

 

fotofoto


Sportovní odpoledne 2018

Sportovní odpoledne M.O. svazu ZTP v Javorníku
Místní organizace svazu tělesně postižených v Javorníku pořádala dne 23. 6. 2018 v zahradě Karla Ditterse z Dittersdorfu sportovní odpoledne pro své členy.

Sportovní odpoledne zahájil předseda MOSTP v Javorníku, který přivítal hosty pana starostu Jiřího Juru, paní místostarostku Sieglinde Mimrovou a pana starostu Uhelné p. Zdeňka Hořavu, dále pak všechny členy. Každý přítomný dostal kartičku na sportovní hry a to házení kostkou, srážení plechovek, šipky a kroužky. 4 vítězové obdrželi sladkou odměnu. I když bylo proměnlivé počasí, sešlo se nás 60. Každý dostal malé občerstvení. Na závěr byla losována velká tombola, za což děkujeme sponzorům: Lékárna p. Mgr. Mrázková, Květinka p. Jura, Kadeřnictví Petra, Taverna p. Daniel, Drogerie p. Damašková, Zámecká restaurace p. Jeřábek, Hospůdka U potoka p. Malínková, obec Uhelná, Železářství p. Jirešová, MENHIR Brno p. ing. Ševčík, Masáže p. Vlčková, Studio ZET p. Zetochová, Smíšené zboží p. Gondeková, Večerka p. Papavasiliu, Prodejna Bílý Potok p. Rajníková, BAJA Javorník a členové naší organizace z Javorníku a Uhelné, bez jejichž dárků by tombola nebyla tak bohatá. Celé odpoledne provázel hrou na kytaru a zpěvem pan Libor Mareček i jemu patří velké poděkování. Výbor organizace děkuje všem členům, kteří se na zdařeném odpoledni podíleli.

ztpSportovní odpoledne 2017

Dne 24. 6. 2017 MOSTP v Javorníku pořádala Sportovní odpoledne pro své členy v zahradě domu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Sportovní odpoledne zahájili starosta města Javorník Jiří Jura, mezi hosty byl i starosta obce Uhelná Zdeněk Hořava a předseda svazu Petr Závora. Sportovního klání se zúčastnilo 45 členů a změřili své síly v nejrůznějších disciplínách. Po celou dobu zpříjemňoval náladu svou hrou a zpěvem František Mencner.

ztp

Organizace

Bannery

volby 2023


menu


kamera


soc.služby


svatby

   SVATBY 2022 
úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:350
TÝDEN:956
CELKEM:1654336

Aktuální počasí

dnes, úterý 29. 11. 2022
zataženo 5 °C 0 °C
středa 30. 11. oblačno 4/0 °C
čtvrtek 1. 12. zataženo 2/0 °C
pátek 2. 12. zataženo 4/-1 °C