Město Javorník
Město Javorník

Zabytki

Zabytki

 

 

Narodowy zabytek kultury zamek Jánský Vrch

 
 

Zamek Jánský vrch 1

 
 

Opis obiektu:
Wznosi się na skalistym wzgórzu nad miastem i tworzy naturalną dominantę Javorníka. Historia zamku jest złączona z biskupstwem w polskim Wrocławiu, które było właścicielem zamku i właściwie całego Jesenicka od 1348 roku. Do upaństwowienia obiektu doszło w 1984 roku a współcześnie zamkiem zarządza Państwowy Instytut zabytków, oddział terenowy w Ołomuńcu. Zamek Jánský Vrch, jedyny udostępniony zabytkowy obiekt powiatu jesenickiego tworzy razem z parkiem krajobrazowym znaczącą dominantę Miejskiej Strefy Zabytkowej. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych www.janskyvrch.cz.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Obiekt ratusza z początku poprzedniego wieku w stylu nowoczesnego manieryzmu

 
 

Náměstí Svobody nr 134

 
 

Opis obiektu:
Obiekt ratusza z początku poprzedniego wieku w stylu nowoczesnego manieryzmu. Stanowi centrem MSZ, od strony urbanistycznej uzupełnia całą przestrzeń.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Kościół Trójcy Przenajświętszej

 
 

Náměstí Svobody

 
 

Opis obiektu:
Kościół Trójcy Przenajświętszej jest drugą po zamku Jánský Vrch najważniejszą dominantą miasta i Miejskiej Strefy Zabytkowej. Chodzi o barokowy obiekt zbudowany według projektu budowniczego M. J. Kleina w latach 1716 do 1718. Miasto należało do parafii dzisiejszego cmentarnego kościółka pod wezwaniem Św. Krzyża Javorníku-wsi. Mieszczanie posiadali aż do początku XVIII wieku mały kościółek św. Walentego. Zmiana przyszła wraz z nowym proboszczem Gottfriedem Josefem Lorenzem, który przyczynił się do budowy nowego kościoła i plebanii. W 1715 roku zdecydowano o budowie nowego kościoła. W dniu 29 lipca 1725 roku kościół był konsekrowany. Proboszcz Lorenz zmarł w 1733 roku i jako pierwszy został pogrzebany w krypcie kościelnej. Pożar miasta w 1825 roku zniszczył wieżę, część dachu i kruchtę wraz z organami. Remonty były przeprowadzone najpierw prowizorycznie, dzisiejszy wygląd  nadał im w 1866 roku jawornicki mistrz stolarski oraz budowniczy Alois Utner.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Cmentarny kościół Świętego Krzyża

 
 

ul. Havlíčkova

 
 

Opis obiektu:
Wczesno gotycka architektura z początki drugiej połowy XIII wieku z późniejszymi zmianami. Kościół jest położony w wiejskiej części niedaleko potoku w środku cmentarza. Powstanie kościoła było z pewnością związane z niedaleką twierdzą.  Zniszczenie twierdzy było związane z obecnością husytów na tym terenie w 1428 roku. W takim przypadku zniszczony mógł być także kościół. Na końcu XV wieku kościół został odnowiony, w 1582 roku odnowioną więźbę dachową a w 1585 roku doszło do zbudowania obwodowego muru cmentarza.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Budynek byłego Sądu Ziemskiego

 
 

ul. Puškinova nr 7

 
 

Opis obiektu:
Budynek został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku i jest cennym dokumentem rozwoju budowlanego miasta  Javorník po niszczącym i katastrofalnym pożarze w 1825 roku. Budynek był ewidentnie związany z władzą biskupów wrocławskich na zamku Jánský Vrch. Budynek sądu był połączony z innymi budynkami poprzez dziedziniec - z lewej strony z plebanią i byłym więzieniem (dzisiejszy budynek nr 12), z prawej strony ze spichlerzem (dzisiejszy budynek nr 65). Budynek został dla potrzeb Ziemskiego Sądu podzielony na część mieszkalną i część administracyjną. Obecnie budynek należy do majątku miasta Javorník.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Budynek plebanii należącej do kościoła Trójcy Przenajświętszej

 
 

ul. Puškinova nr 12

 
 

Opis obiektu:
Klasycystyczny budynek zbudowany w latach 1826-1828 z barokowym trzonem na parterze z  1721 roku. Budowa nowej plebanii została rozpoczęta 18 listopada 1721 r. W czasie pożaru 1825 roku została całkowicie zniszczona. Prace przy odbudowie rozpoczęto w 1826 i zakończono w 1828 roku. Nowy budynek został powiększony o szkołę, która do pożaru stała obok plebanii w kierunku dziedzińca. Ze starego budynku pozostała centralna część parteru  oraz mury obwodowe. Duże zasługi przy odbudowie plebanii miał biskup Emanuel Schimonsky, jak o tym oznajmia tablica pamiątkowa nad wejściem. Prawdopodobnie w dwudziestych, trzydziestych latach XX wieku budynek został zmodernizowany, fasada była uproszczona.

 

   
  - zvětšit fotku -
   
 

Dom Karla Dittersa z Dittersdorfu

 
 

ul. Puškinova nr 57

 
 

Opis obiektu:
Późno barokowa architektura zbudowana w latach osiemdziesiątych XVIII wieku, gruntownie wyremontowana  w latach 1990-1994.  Miejsce, gdzie został zbudowany dom Karla Dittersa z Dittersdorfu, było pierwotnie ogrodem dworskim.  Biskup Schaffgotsch (1748-1795), który permanentnie znajdował się w długach, stopniowo sprzedawał teren ogrodu pod działki budowlane. W 1780 roku część gruntów zakupił dla siebie dostojnik biskupi Josef Rivola, który chciał tutaj zbudować dom z założyć ogród. Parcela znajdowała się bardzo blisko ogrodów zamkowych a później obok nich powstał dolny park zamkowy. Jednak w dniu 7 grudnia 1781 roku Rivola sprzedał działkę za jedynych 300 talarów kompozytorowi muzycznemu Karlowi Dittersowi z Dittersdorfu. Ditters w tamtych czasach posiadał roczną pensję wysokości 3000 złotych. Jednak to dobre źródło dochodów po wprowadzeniu w 1785 roku komisarycznego zarządu nad posiadłościami biskupimi się skończyło a sam Ditters dostał się do permanentnych problemów finansowych, których nie przezwyciężył już do swojej śmierci. Ponadto często musiał przebywać w Jeseníku, gdzie wykonywał funkcję hetmana. W 1797 roku na zaproszenie barona Ignáce Stillfrieda odszedł do Červené Lhoty, gdzie w 1799 roku zmarł. Dom został własnością barona Stillfrieda. Dom już w okresie międzywojennym stał się chronionym zabytkiem. Obecnie w obiekcie znajduje się Podstawowa Szkoła Artystyczna Javorník. Do tego zabytku należy także owalna altana znajdująca się w ogrodzie domu.

 

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Pomnik Karla Dittersa z Dittersdorfu

 
 

ulica Puškinova, w pobliżu domu Dittersa

 
 

Opis obiektu:
Klasycystyczny murowany pomnik z roku 1793. W 1963 roku ogłoszony zabytkiem kultury powiatu Jeseník. Samodzielnie stojący pomnik, posiadający trzy boki z ceglanego muru, na zewnątrz posiada wapienny tynk koloru białego. Ditters zbudował ten pomnik jako podziękowanie za to, że tutaj książę biskup Philipp Gotthart hrabia Schaffgotsch założył osadę Jánský Vrch, która w 1793 roku została uznana za samodzielną miejscowość.

 

   
  - zvětšit fotku -
   
 

Figura św. Jana Nepomucena

 
 

Umieszczona blisko kościoła parafialnego

 
 

Opis obiektu:
W 1972 roku została ogłoszona zabytkiem kultury powiatu Jeseník. Chodzi o dobrą empirową pracę rzeźbiarską z  1812 roku. Około 2 metrowej wysokości figura stała prawdopodobnie w pobliżu któregoś mostu a przy remoncie mostu musiała być przeniesiona. W 2000 roku  rzeźba była odrestaurowana przez Bohumila Teplého i przeniesiona w pobliże kościoła parafialnego.

 

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Kolumna maryjna

 
 

Umieszczona na rynku, w parku obok ratusza.

 
 

Opis obiektu:
Wolno stojąca kolumna na rynku, zbudowana ze śląskiego granitu a rzeźba z kłodzkiego piaskowca: wysokość około 6 m. Górną część tworzy figura Matki Bożej Niepokalanej w tradycyjnym ujęciu ikonograficznym: prawą nogą depcze półksiężyc, który leży na kuli ziemskiej otoczonej wężem, na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, w prawej ręce trzyma na swoim boku berło, wokół głowy ma żelazną aureolę usianą gwiazdami. Kolumna Maryjna została zbudowana na pamiątkę ofiar epidemii, która spadła na Javorník w 1713 roku. Zbudowana była za Proboszcza Godfrieda Josefa Lorenza i sfinansowana (prawdopodobnie w większej mierze) przez radnego i producenta pierników Augustina Benedikta Haucka. Figurę Matki Bożej wykonał prawdopodobnie któryś z ówczesnych rzeźbiarzy żyjący w mieście Kłodzku, o czym świadczy także wykorzystany w tym celu kłodzki piaskowiec.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Barokowa architektura z połowy XVIII wieku

 
 

ul. Míru nr 396, 397

 
 

Opis obiektu:
Barokowa architektura z połowy XVIII wieku, dobrze zachowana. Obiekt po niedawnej rekonstrukcji został zamieniony na muzeum znanego na całym świecie kompozytora muzycznego Dittersa. Do obiektu przylega tzw. dolny park zamkowy, także ten dom jest właściwie częścią całego terenu zamkowego.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Podwójny dom z końca XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 401

 
 

Opis obiektu:
Mieszczański empirowy dom, prawdopodobnie z 1836 z roku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta.  Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku. Dom został zbudowany w 1836 roku według planów jawornickiego mistrza budowlanego  Josefa Schwarza. W 1945 roku dom należał do rodziny biskupiego radnego leśnego Franza Schustera. Obecnie jest to dom mieszkalny, jeden z wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 403

 
 

Opis obiektu:
Mieszczański empirowy dom z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku ze starszym rdzeniem i późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Był zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy zostały zniszczone 104 domy. W 1945 roku dom należał do mistrza krawieckiego Rudolfa Frankego. Obecnie jest to dom mieszkalny, jeden z wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej.

 

   
  - zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 406

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy. Dom należał do mistrza produkcji kapeluszy Siegla, w 1945 roku dom należał do piekarza Josefa Lindenthala. Obecnie jest to dom mieszkalny, jeden z wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej.

 

   
  - zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański ze średniowiecznym trzonem

 
 

ul. Míru nr 407

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański ze średniowiecznym rdzeniem (piwnice). Pierwotnie mazhausowej typologii z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy. W 1945 roku dom należał do mistrza garbarza Karla Hoffmannai. Obecnie zamieszkały, na parterze jest sklep.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 408

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku ze starszym rdzeniem i późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy. W 1945 roku był tutaj sklep z artykułami żelaznymi, dom należał do Othmara Knötiga. W latach osiemdziesiątych XX wieku została naruszona statyka domu, dlatego nie był zamieszkały. W 1988 roku pozwolenie na modernizację wnętrza. Remonty trwały do roku 1992. Wymaganie zachowania pierwotnej formy fasady nie zostało zachowane. Obecnie dom mieszkalny, na parterze znajduje się sklep.

 

   
  - zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 409

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku z późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku. W 1886 roku dobudowano fragment domu według planów jawornickiego budowlańca A. Utnera. W 1945 był tutaj sklep Herberta Hankeho. Obecnie dom mieszkalny, na parterze znajduje się sklep.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 410

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku z późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku. W 1945 roku dom należał do mistrza rzeźnika Karla Felkela. Całkowita rekonstrukcja wraz z fasadą miała miejsce w 1984 roku. Obecnie jest to dom mieszkalny, jeden z wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 411

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku ze starszym rdzeniem i późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku. W 1945 roku  dom należał do Rudolfau Nierla i był w nim sklep z obuwiem. W czasie remontu obiektu, gdzieś w 1980 roku doszło do zniszczenia pierwotnej struktury fasady i usunięcia większości ozdobnych elementów, został wykonany zupełnie nieodpowiedni tynk.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 412

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku ze starszym rdzeniem i późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy. W 1843 roku obiekt należał do niejakiego Heckera. W 1864 roku dom zakupiło miasto i urządziło tutaj dworski szpital. W 1945 roku znajdował się tutaj sklep Josefa Weisera a w latach siedemdziesiątych XX wieku Ludowa Szkoła Artystyczna. Odnowa fasady i ozdób miała miejsce w latach 1994-1995. Obecnie na parterze znajdują się trzy sklepy, piętro jest zamieszkałe, jeden z wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Pierwotny dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 413

 
 

Opis obiektu:
Pierwotny dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku ze starszym rdzeniem i późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy.  W 1843 roku dom należał do Johanna Schrolla. Gruntowna rekonstrukcje domu odbyła się według daty umieszczonej na szczycie w 1935 roku. Dom należał do 1945 roku Josefa Weisera, który miał w nim swój sklep. Obecnie na parterze znajduje się sklep, piętro jest zamieszkałe, jest to jeden z wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 414

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Obecnie dom wielofunkcyjny.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 415

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Obecnie dom wielofunkcyjny, jeden wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej. Jego wartość tkwi w pierwotnej przestrzeni i kształcie domu.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 416

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy.  W 1843 roku dom należał do Meigonescha, który miał w nim swój sklep. W 1932 miał miejsce większy remont, na temat którego musiał się wypowiedzieć Urząd Ochrony Zabytków w Brnie. Już przed 1945 rokiem była tutaj miejska instytucja bankowa. Obecnie ma tu swoją siedzibę bank Česká spořitelna, pozostała część budynku jest zamieszkała. Chodzi o jeden wielu wartościowych obiektów Miejskiej Strefy Zabytkowej.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku

 
 

ul. Míru nr  417

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z pierwszej połowy XIX wieku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy.  W 1843 roku dom należał do Hankego a w 1945 r. do rolnika Richarda Straussai. Około roku 1966 miała miejsce rekonstrukcja, w czasie której nieodpowiednio zmieniono fasadę. Obecnie dom jest własnością miasta i jest wykorzystywany do celów administracyjnych.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 418

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy.  W 1843 roku dom należał do rodziny Oehlové a w 1945 do handlowca Herberta Pohla. Remont parteru oraz nowa fasada została wykonana w 1999 roku. Dzisiaj jest tu na parterze sklep spożywczy, pozostała część domu jest zamieszkała. Chodzi o jeden z wielu wartościowych obiektów otaczających Miejską Strefę
Zabytkową.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku

 
 

ul. Míru nr 419

 
 

Opis obiektu:
Dom mieszczański z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku z późniejszymi zmianami. Fragment pierwotnej, historycznej zabudowy miasta. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576, 1603 a z całą pewnością w 1825 roku, kiedy w Javorníku zostały zniszczone 104 domy.  W 1843 roku w domu znajdował się gościniec Girokscha a w 1945 roku  Raiffeisenkasse. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w czasie wymiany okien została zniszczona struktura fasady (ubite elementy architektoniczne).  Obecnie na parterze znajdują się punkty sprzedaży. Chodzi o jeden z wielu wartościowych obiektów otaczających Miejską Strefę Zabytkową.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Późno barokowy dom mieszczański z końca XVIII wieku

 
 

ul. 17. listopadu nr 474

 
 

Opis obiektu:
Późno barokowy dom mieszczański z końca XVIII wieku ze starszym rdzeniem i późniejszymi zmianami. Dom stanowi element średniowiecznej zabudowy miasta, po raz pierwszy wspomniany w 1373 roku. Zniszczony po katastrofach, które spadły na Javorník prawdopodobnie po 1428 roku, po zdobyciu miasta przez husytów i przez różne powodzie. Przypuszczalnie był przebudowywany po pożarach w latach 1576 a 1603. Dom przebudowany w stylu barokowym  (prawdopodobnie na samym końcu XVIII wielu), był częściowo uszkodzony, w czasie pożaru w 1825 roku jego szczytowa ściana została zachowana. Należał wtedy do mieszczańskiego mistrza, Ignacego Miltschűtzkiego. W 1908 roku odbyła się udana przewodowa wg projektu budowlańca H. Utnera. W 1945 roku  należał do G. Miltschűtzkiego i do J. Bősa. W latach 1987 i 1996 odbyła się odnowa fasady a w 1993 roku miała miejsce adaptacja pomieszczeń strychu na jednostki mieszkalne.

 

 
- zvětšit fotku -
   
 

Typowa willa z XIX wieku w palladowsko-manierystycznym stylu

 
 

nr 488

 
 

Opis obiektu:
Typowa willa z XIX wieku w palladowsko-manierystycznym stylu. Z dzisiejszego punktu widzenia bardzo cenna. Mamy okolicę MSZ, od strony urbanistycznej znacząco tworzy powierzchnię. Obiekt służy dzisiaj instytucjom przedszkolnym.

Miesto

Tłumaczenie (translations)

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt So Ndz
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Odwiedzający

Odwiedzający:

ONLINE:14
DZISIAJ:168
TYDZIEŃ:774
RAZEM:1654154

Aktualna pogoda

dziś, wtorek 29. 11. 2022
zachmurzenie duże 5 °C 0 °C
środa 30. 11. zachmurzenie umiarkowane 4/0 °C
czwartek 1. 12. zachmurzenie duże 2/0 °C
piątek 2. 12. zachmurzenie duże 4/-1 °C