#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

ic
Pokud se vám líbí v našem informačním centru, dejte nám hlas v soutěží. Soutěž probíhá od 21. 6. do 31. 8. 2018 celý text

ostatní | 17. 7. 2018 | Autor:
čez
Odstávka elektrické energie, ul. Havlíčkova, Jánošíkova. celý text

ostatní | 9. 7. 2018 | Autor:
rybařii
Dne 6. 7. 2018 v noci byla na rybníku v Javorníku nalezena opuštěná kompletní rybářská výbava. Výbava je uložena v budově ČRS MO Javorník. Vlastník výbavy se může pro její vyzvednutí přihlásit na tel. 728 418 500. celý text

ostatní | 9. 7. 2018 | Autor:
cesta
INFORMACE - Částečná a úplná uzavírka sil. III/4531 Bílý Potok - Bílá Voda celý text

ostatní | 22. 6. 2018 | Autor:
sběrný dvůr
Město Javorník recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 6 176,00 kilogramů starých spotřebičů.

Snaha obyvatel města je recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Město Javorník obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.


Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané města Javorník
v loňském roce vyřadili 6 176,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 71,36 MWh elektřiny, 3 516,75 litrů ropy, 333,99 m3 vody a 3,21 tun primárních surovin.

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15,61 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o
69,35 tun.


Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný
dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

http://www.mestojavornik.cz/mesto/nakladani-s-odpady/sberny-dvur/?ftresult_menu=sb%C4%9Brn%C3%BD+dv%C5%AFr celý text

ostatní | 30. 5. 2018 | Autor:
mudr
Dovolená od 9. 7. - 20. 7. 2018.
Zastupuje MUDr. Stanislav Fritz celý text

ostatní | 18. 5. 2018 | Autor:
6
Jedná se o komplexní revitalizaci horní části náměstí – rekonstrukci zpevněných ploch, chodníků a úpravu stávajícího parkoviště před MÚ. Bude provedena výsadba keřů, stromů, zatravnění ploch a umístění mobiliáře (lavičky, koše, informační tabule).
TUMVIA s.r.o - vizualizace celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor:
platba kartou
Splatnost TKO zůstává v roce 2018 beze změny (420,- Kč za osobu na rok). Úhradu je možné provést ve dvou splátkách do 28. 2. 2018 a 31. 8. 2018.
Dále oznamujeme, že v hlavní pokladně MěÚ Javorník (Podatelna) je již možné jakékoli platby provést i bezhotovostně - bankovními platebními kartami MasterCard, VISA a VISA Electron, Maestro, V Pay, JCB, Dinners Club a Discover. celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor:
Provozní řád multifunkčního hřiště, Podmínky rezervace, Provozní doba
celý text

ostatní | 27. 4. 2016 | Autor: