#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Novogotický kamenný kostel v Travné překvapí návštěvníka svou velikostí dnes téměř v pusté osadě. Dokládá velikost, jakou Travná měla před odsunem německého obyvatelstva. Kostel je významným poutním místem Slezska. Byl vybudován v letech 1878 - 1882 v kombinaci novorománského a novogotického stylu. Projekt vypracoval vídeňský architekt Fridrich von Schmidt na popud vratislavského arcibiskupa Förstera. Klenba stropu je tvořena 7 poli a klenební žebra jsou zakončeny svorníky tvaru růže, varhany v jižní kruchtě jsou od firmy Rieger z Krnova. Mobiliář je novogotický vytvořený mistry z Vídně a Vratislavi.  

http://www.ruzenec.cz/showpage.php?name=Travna

Je zde také Restaurace u Oravců
 

travná travná

 

kostel směrovky

 

  

Po modré turistické značce dojdete k tamnímu poutnímu místu zasvěcenému Panně Marii La Salettské s půvabnou kaplí a pramenem vody, která je prý zázračná a uzdravuje zejména oči.

modrá

Kaple Panny Marie La Salette

Trvalo to tři roky, ale nakonec se skutečně uzdravila a začala organizovat stavbu kaple. Původně to byla jen malá dřevěná kaplička, spíše Boží muka. Paní Veronika nechala od neškoleného malíře z Javorníka Josefa Neugebauera namalovat i oltářní obraz. Záhy se rozneslo, že má zázračnou moc. Pomáhal prý hlavně při nemocech očí. 

kaple kaple

kaple

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Poutníkům už stará kaplička nestačila, a tak tu postavili novou. 
Kapli nechala postavit Veronika Eichinger, která má hrobové místo na hřbitově na Travné. (8. 9. 1809 - 4. 10. 1888)


Na kameni je nápis v němčině, v překladu znamená:
„Do země klesla ta, která po úplném uzdravení pravila: Kéž se zde, na místě, kde mi pomohla Maria La Salette, na Travné, nachází stánek připomínající její milost.“
Vděčná obec


Těmto zvěstem napomohla později i studánka objevená při stavbě nové kaple v roce 1889. Pramen vyvěrá kousek od kaple. Prameniště je opatřeno kamennou obezdívkou s výklenkem pro sochu Panny Marie. Když se rozhlásily léčivé účinky vody, stala se Travná více vyhledávanou z obou stran hranice.  

studánka

Stará kaplička tomuto náporu už záhy nestačila, a tak byla na jejím místě vybudována nová zděná kaple, vysvěcená v roce 1891. Nový obraz zhotovil pro současnou kapli vídeňský malíř Josef Kessler. Nechala jej namalovat Agata, hraběnka Schafgotsch.

Křížová cesta v Travné 
u Javorníku na Jesenicku se nachází přibližně 600 metrů severozápadně od centra obce. Je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

křížová cesta

sousoší, které potkáte na křížové cestě

křížová cesta

křížová cesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížová cesta byla postavena roku 1894 v blízkosti poutní kaple Panny Marie La Salette. Tvoří ji čtrnáct novogotických zděných výklenkových kaplí s plastikou ve výklenku. Kapličky z umělého kamene byly osazeny podél pěšiny po úbočí zalesněného svahu. Cesta začíná u železné okrasné brány a končí u vrcholu schodiště, které vede zpět k bráně. Pod nikami jsou německé popisy významu zastavení.

Poutní místo zde vzniklo roku 1851, kdy se vedle kaple objevil pramen vody.
Roku 1889 vznikla u pramene umělá jeskyně grotta a roku 1894 pak křížová cesta.

Zdroj textu: http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/obec-travna-na-jesenicku-proslula-poutni-kapli-i-zazracnou-vodou--1329241
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_cesta_(Travn%C3%A1)