Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Po zavedení obecního zřízení roku 1850 byly Horní Hoštice nejprve osadou obce Bílý Potok a teprve roku 1869 se staly samostatnou obcí. Roku 1963 však byly opět připojeny k Bílému Potoku a s ním se staly 1. ledna 1976 částí města Javorník.

Kaple sv. Jana Nepomuckého (sv. Jana Sarkandra) z roku 1832 na místě starší stavby. (Kulturní památka) Kaplička u silnice. (Kulturní památka).

Menší klasicistní sakrální stavba z roku 1789, pravděpodobně se starším jádrem. O podobě kostela není nic známo. Během třicetileté války došlo k jeho zničení, ale již v roce 1651 byl opraven a zasvěcen sv. Mikuláši. Věž byla údajně nouzově zhotovena ze dřeva, což znamená, že svatostánek byl jinak zděný. Důvod změny patrocinia Janu Nepomuckému není jasný. Již zvon, který v roce 1720 darovali kostelu Lichtěnštejnové, nese reliéf tooto světce. K zásadní přestavbě, ne-li nové výstavbě kostela, došlo v roce 1789, jak naznačuje letopočet umístěný na korouhviččce.

zevnitř

kříž

kostel

Horní Hoštice

Než vjedete do Horních Hoštic, po levé straně, hned u silnice můžete vidět kapličku. Jde vidět, že je poškozená vlivem povětrnostních jevů. Když pojedete dál, za chvíli budete v obci, pokračujte dál, a po levé straně, opět hned u silnice, stojí boží muka. 

V roce 1994 byla kaplička nově omítnuta. Dřevěné vstupní dveře s horní pravoúhlou dřevěnou mříží zanikly. Kvůli výkopovým pracím podél silnice je v současnosti zdivo zaneseno zeminou. Jedná se o kulturní památku.

hoštice

hoštice

hoštice