Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Investiční akce Města Javorníku 2014 - 2018

 

Rekonstrukce bytu Dittersova 548  Rekonstrukce bytu Dittersova 548

Únor 2016 – Byla provedena kompletní rekonstrukce malometrážního bytu č. 13 na Dittersově ulici č.p. 548 v celkové hodnotě 110 tis. Kč. Rekonstrukce spočívala v opravě koupelny, kuchyně, omítek, atd.

  Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Městská radnice Městská radnice

Prosinec 2015 – Na náměstí v Javorníku proběhla rekonstrukce budovy Městské radnice v celkovém objemu 8.335 tis. Kč za přispění dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 2.331 tis. Kč. Akci realizovala společnost Aktos – okna, s.r.o. Došlo k výměně oken, zateplení obvodového pláště přístavby radnice, zateplení stropů, opravě a nátěru fasády. Z vlastních zdrojů pak ještě byly dofinancovány svody, okapy a nátěr střechy radnice.

Přílohy:  Foto č. 2

Automobil na svoz TKO Automobil na svoz TKO

Prosinec 2015 - Na úseku ochrany životního prostředí se nám podařilo získat dotaci na pořízení automobilu na svoz TKO ve výši 4.418.980,- Kč. Celkové náklady projektu včetně nových kontejnerů činily 5.146.167,- Kč (podíl města Javorník činil 727.187,- Kč, samotné vozidlo stálo 4.920 tis. Kč). Nový svozový automobil zn. Man v provedení pres je schopen svážet veškeré popelnice a kontejnery dostupné na trhu a slisováním odpadu naložit mnohem větší objem. 

Přílohy:  Foto č. 2

Kontejnery na tříděný odpad Kontejnery na tříděný odpad

Prosinec 2015 – V rámci dotace Ministerstva životního prostředí se podařilo Městu Javorník zakoupit 29 ks plastových kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny v okolních částech města.

Přílohy:  Foto č. 2

Pořízení bezpečnostních kamer Pořízení bezpečnostních kamer

Říjen 2015 - Za přispění Olomouckého kraje ve výši 199 tis. Kč a celkovými náklady 421 tis. Kč byly pořízeny a nainstalovány dvě bezpečnostní kamery na náměstí v Javorníku. Kamery se záznamem na policejní služebně v Žulové je možno i dálkově ovládat.

Přílohy:  Foto č. 2

Nákup detektorů Nákup detektorů

Prosinec 2015 – Koncem roku byly zakoupeny detektory snímající zvýšený výskyt oxidu uhličitého. Detektory byly umístěny v jednotlivých bytech bytového domu na Fučíkové ulici. Celková částka činila 29 tis. Kč.

 

Výměna oken a hlavních dveří Výměna oken a hlavních dveří

Prosinec 2015 – V bytě na Janošíkové ulici č. p. 8 proběhla výměna vchodových dveří a oken v hodnotě 56 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2

Drobné opravy v bytech Drobné opravy v bytech

Rok 2015 – Drobné opravy, které byly realizovány v bytech v majetku města Javorník za rok 2015, činily 210 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Nové lavice na zdravotním středisku Nové lavice na zdravotním středisku

Prosinec 2015 – V čekárnách dětské ambulance a části čekáren v I. patře byly pořízeny nové lavice v celkové hodnotě 63 tis. Kč. Lavice dodala firma NODE Morava s.r.o.

 

Výměna vnitřních dveří na zdravotním středisku Výměna vnitřních dveří na zdravotním středisku

Prosinec 2015 – V ambulancích došlo k výměně vnitřních dveří v celkové hodnotě 90 tis. Kč. Dodávku a montáž provedla firma Palovčík Jozef.

 

Oprava podlah na zdravotním středisku Oprava podlah na zdravotním středisku

Listopad 2015 – Firma Palovčík Jozef provedla opravu podlah včetně výměny podlahových krytin z PVC v celkové hodnotě 120 tis. Kč.

 

Přechod pro chodce u ZUŠ Přechod pro chodce u ZUŠ

Listopad 2015 – Město Javorník za přispění Olomouckého kraje vybudovalo v celkové výši 463 tis. korun přechod pro chodce na Puškinově ulici z důvodu větší bezpečnosti žáků navštěvujících ZUŠ Javorník. Akci realizovala na základě výsledku výběrového řízení Javornická stavební, s.r.o.

Přílohy:  Foto č. 2

Sběrné místo - Janošíkova ul. Sběrné místo - Janošíkova ul.

Říjen 2015 – Na ul. Janošíkova byla provedena úprava sběrného místa pro kontejnery na tříděný odpad. Plocha byla vydlážděna zámkovou dlažbou a následně došlo k vybudování laťkového oplocení. Místo bylo doplněno i novou výsadbou. Náklady této akce činily cca 60 tis. Kč.

 

Vybudování nového veřejného osvětlení Vybudování nového veřejného osvětlení

Říjen 2015 – Na základě výběrového řízení provedla firma Elektro Schubert rozšíření veřejného osvětlení na ulicích Pionýrská a Dukelská v celkové částce 372 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2

Přeložka VO v Bílém Potoku Přeložka VO v Bílém Potoku

Říjen 2015 – Firma Energorozvody zrealizovala přeložku části veřejného osvětlení v dolní části Bílého Potoka. Celkové náklady akce činily 45 tis. Kč.

 

Komunikace Hořní Hoštice Komunikace Hořní Hoštice

Říjen 2015 – Proběhla rekonstrukce části místní komunikace – položení nového asfaltového koberce v Horních Hošticích v délce 900 m v hodnotě 1 068 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Rekonstrukce rozvodů stoupaček v panelovém domě Rekonstrukce rozvodů stoupaček v panelovém domě

Září 2015 – V panelovém domě na Janošíkové ulici byly kompletně vyměněny rozvody stoupaček (voda, odpady, plyn) v hodnotě 340 tis. Kč

 

Budova bývalého soudu č. p. 7 Budova bývalého soudu č. p. 7

Září 2015 – V měsíci září 2015 byl zpracován stavebně historický průzkum budovy bývalého soudu č.p. 7 na náměstí. Tuto dokumentaci zpracovala Ing. Augustýnková Lucie v celkové hodnotě 30 tis. Kč. Průzkum byl pořízen za účelem budoucího zpracování projektové dokumentace  pro rekonstrukci této nemovitosti. 

 

Havarijní plán - zajištění pitné vody Havarijní plán - zajištění pitné vody

Září 2015 - Z důvodů velmi suchého léta jsme byli nuceni řešit krizový stav – zajištění pitné vody pro město. Byl zpracován havarijní plán na propojení vodního zdroje firmy CRAMP – KOVO, s.r.o. s městským vodovodem a na tuto propojku nakoupen materiál, včetně propojení  a spojek za 300 tis. Kč. 

 

Rekonstrukce bytu Janošíkova č. p. 520 Rekonstrukce bytu Janošíkova č. p. 520

Září 2015 – V měsíci září 2015 proběhla kompletní rekonstrukce bytového jádra, kuchyně, výměna vnitřních dveří a podlahových krytin u bytu č. 11 (3+1) na Janošíkové ulici v hodnotě 130 tis. Kč.

 

Oprava stříšek nad vchody Oprava stříšek nad vchody

Září 2015 – Na Fučíkové ulici u bytového domu č. p. 257 a 258 byly opraveny oba přístřešky nad hlavními vchody do této budovy v hodnotě 26.650,- Kč

Přílohy:  Foto č. 2

Oprava stříšek nad vchody Základní škola - oprava závad na plynovém zařízení

Září 2015 - V základní škole v Javorníku byly odstraněny závady na plynovém zařízení vzešlé z kontroly Inspektorátu bezpečnosti práce v hodnotě 75.000,- Kč.

 

Vybudování nových kotců pro psy Vybudování nových kotců pro psy

Srpen 2015 - Pro potřeby odchytu a následného umístění psů jsme vybudovali tři kotce pro psy v areálu ČOV Javorník v hodnotě 100 tis. Kč. Stávající kapacita bývalých kotců na sběrném dvoře byla nedostačující.

Přílohy:  Foto č. 2

Základní škola - odvětrání plynových topitel Základní škola - odvětrání plynových topitel

Srpen 2015 – Bylo vybudováno odvětrání plynových topidel v tělocvičně za 85.000,- Kč.

 

Výmalba zdravotního střediska Výmalba zdravotního střediska

Červenec – Září 2015 – Firma Stolzed provedla výmalbu chodeb a čekáren na zdravotním středisku v hodnotě 95 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Výmalba zdravotního střediska Výměna střešních oken - Dittersova ul.

Červenec 2015 – Proběhla výměna střešních oken na bytových domech na Dittersově ulici v celkové hodnotě 120 tis. Kč

 

Výměna střesních oken - Fučíkova ul. Výměna střesních oken - Fučíkova ul.

Červenec 2015 – Proběhla výměna střešních oken v bytovém domě na Fučíkové ulici v celkové hodnotě 405 tis. Kč

Přílohy:  Foto č. 2

Výměna oken na ul. 17. listopadu 457 Výměna oken na ul. 17. listopadu 457

Červen 2015 – Proběhla výměna oken u bytu č. 03 v bytovém domě na ul. 17. Listopadu 457 v celkové hodnotě 30.360,- Kč.

 

Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku

Duben 2015 - Byla dokončena akce odbahnění rybníka – požární nádrže v Bílém Potoku za 300 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku Traktůrek na sečení veřejných ploch

Duben 2015 – Město Javorník pořídilo z důvodu kvalitnější údržby veřejných ploch traktůrek na sečení trávy v hodnotě 100 tis. Kč. Objem sběrného koše je 350 litrů. Cena vzešla z poptávkového řízení.

Přílohy:  Foto traktůrek

Rekonstrukce bytu na ul. 17. listopadu 457 Rekonstrukce bytu na ul. 17. listopadu 457

Únor 2015 – Proběhla kompletní rekonstrukce bytu č. 01 v hodnotě 77.056,- Kč - rekonstrukce koupelny, podlah, nátěr oken a dveří a výroba nové kuchyňské linky.

 

Zateplení stropu kotelny Zateplení stropu kotelny

Únor 2015 – Z důvodu úsporných opatření bylo realizováno zateplení stropu v kotelně na Fučíkové ulici v hodnotě 21.620,- Kč.